Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Bij de beweegschool gaat het om stimulering van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactiviteit.

Schoolprestaties van kinderen verbeteren wanneer er balans is tussen spanning en ontspanning. Dit willen we bereiken door voldoende te bewegen op school. Plezier in buiten spelen en een groter zelfvertrouwen door bewegingsvaardigheid dragen bij aan de algemene gezondheid van opgroeiende kinderen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om kinderen die talent hebben in motorische vaardigheden, gericht door te verwijzen naar sportverenigingen in de omgeving. Het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van bewegend leren, voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school. Daarom is bij het concept Beweegschool, gedurende de hele dag sprake van beweging bij kinderen, waardoor een duurzame actieve leefstijl (sport, bewegen, gezondheid) gecreëerd wordt. 

Gezonde school als basis
Om een beweegschool te worden is de aanpak van de Gezonde School de basis. Binnen deze aanpak leren scholen structureel te werken aan een gezonde leefstijl van de leerlingen. Daarom is een van de vereisten om beweegschool te worden, in het bezit zijn van een themacertificaat van de Gezonde School.
Actieve gezonde jeugd

Feiten en cijfers

+
Zeeuwse Basisscholen

Hoeveel scholen draaien nu mee in de pilot?

3+

De scholen die deelnemen aan het project zullen een voorbeeld zijn voor de rest van Zeeland en Nederland. Er wordt een optimale omgeving gecreëerd voor ieder kind om te sporten, bewegen en te werken aan een gezonde leefstijl.  

Wat doet SportZeeland?
SportZeeland is de initiatiefnemer van de Beweegschool. We adviseren gemeenten en onderwijs op het gebied van sport, bewegen en leefstijl. Samen met onze partners zetten we ons in om de gezondheid van de basisschoolkinderen in Zeeland verbeteren.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega's Alyssa Dijkstra, Rianne Schröder of Patrick Vader.