Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Hoe toegankelijk is sport voor mensen met een beperking?

Mulier Instituut (2024-02-29)

Ondanks toegenomen beleidsaandacht is sporten en bewegen voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend. De kloof in wekelijkse sportdeelname tussen mensen met en zonder beperking is de afgelopen 20 jaar onverminderd groot. Het Mulier Instituut volgt daarom de ontwikkelingen in de gehandicaptensport tot en met 2030.

Meer aandacht voor sport en bewegen nodig in Gecombineerde Leefstijlinterventies

Mulier Instituut (2024-03-20)

Er moet meer aandacht zijn voor sporten en bewegen binnen de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI). Dat vinden leefstijlcoaches die GLI-programma’s aanbieden. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder leefstijlcoaches van twee programma’s.
 

Minder scholen in het speciaal basisonderwijs bieden schoolzwemmen aan

Mulier Instituut (2024-03-20)

In 2023 bieden minder scholen in het speciaal basisonderwijs (SBO) schoolzwemmen aan dan in 2019. Dit percentage daalde van 38 naar 29 procent. In het speciaal onderwijs (SO) daalde het ook, maar lichter. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder de Nederlandse scholen in het speciaal (basis)onderwijs.
 

Deel buurtsportcoaches heeft te weinig tijd voor mensen met een beperking

Mulier instituut (2023-10-18)

Twee op de vijf buurtsportcoaches hebben meer uren nodig voor mensen met een beperking. Ze zien kansen om meer mensen met een beperking toe te leiden naar sport- en beweegaanbod, maar ervaren te weinig tijd om die kansen te benutten. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut.

Lees meer

kansen voor meer en betere samenwerking tussen sport en zorg

Mulier instituut (2023-09-27)

Twee derde (69%) van de buurtsportcoaches werkt samen met één of meer zorgprofessionals. Zo begeleiden ze mensen vanuit de zorg naar passend sport- en beweegaanbod in de wijk of bij een sportvereniging. Toch zijn er nog veel kansen voor meer en betere samenwerking tussen zorg en sport. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees meer

Handreiking voor regionaal samenwerken rondom GLI's

Mulier instituut (2023-08-02)

Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) helpen bij het terugdringen van overgewicht. Dit type aanpak richt zich op gezonder eten, meer bewegen en duurzame gedragsverandering. Maar het implementeren van een GLI blijkt vaak nog een uitdaging. Recent verschenen een handreiking en infographic, die daarbij gaan helpen.
 
Op basis van een evaluatie verscheen deze week een handreiking en infographic. Met daarin antwoord op praktische vragen rondom thema’s als contractering, financiering, netwerkvorming, verbreding van de GLI, communicatie, implementatie en borging. Met deze handreiking kunnen samenwerkingsverbanden in het hele land nu zelf aan de slag met het implementeren van een GLI in hun regio. 
 

Kwetsbaarste groepen bewegen het minst

Mulier instituut (2023-07-06)

Vier groepen mensen bewegen minder dan de gemiddelde Nederlander: mensen met een lage sociaaleconomische status, 65-plussers, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een lichamelijke beperking. Vier op de tien volwassen Nederlanders behoren tot minstens één van die vier groepen. Tussen deze groepen bestaat veel overlap. Mensen die tot meerdere van deze groepen behoren bewegen het minst. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees meer

Zeven succesfactoren voor de verbinding tussen tweedelijnszorg- en sportprofessionals

Mulier instituut (2023-04-07)

Leefstijl, waaronder sporten en bewegen, krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft al initiatieven om zorgprofessionals en professionals uit het sport- en beweegdomein met elkaar te verbinden. Op basis van interviews zet het Mulier Instituut zeven succesfactoren op een rij.

Lees meer

Helft van de mensen met een beperking wil hun sportgedrag veranderen

Mulier instituut (2023-02-20)

Ongeveer de helft van de kinderen met een lichamelijke beperking en volwassenen met een lichamelijke beperking, chronische aandoening of psychische klachten wil hun sport- of beweeggedrag veranderen. Ze willen vaker sportieve activiteiten beoefenen, starten met sportieve activiteiten of andere sportieve activiteiten (erbij) doen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport.

Lees meer

Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Kenniscentrum sport en bewegen (2023-01-24)

Naar schatting heeft 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, waardoor meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. Wat werkt om deze doelgroep in beweging te krijgen en te houden? 
 

Lees meer 

Sporters met een beperking lopen meer risico op grensoverschrijdend gedrag

Mulier Instituut (2022-12-09)

Sporters met een beperking hebben een verhoogd risico om seksueel, fysiek en emotioneel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut onder diverse betrokkenen op de sportclub.
 

Lees meer 

Infographic sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar

Alles over sport (2022-12-01)

Meedoen met sport en buiten actief zijn, dat gun je iedereen. Maar voor mensen met een lichamelijke (fysieke) beperking is dit niet zo vanzelfsprekend. Soms hebben zij een sporthulpmiddel – zoals een sportrolstoel of sportprothese – nodig bij het uitoefenen van hun sport. Door gebrek aan kennis en ingewikkelde regels is dit in de praktijk een uitdaging. Om ervoor te zorgen dat meer mensen het sporthulpmiddel krijgen dat zij nodig hebben, is in 2022 een nieuwe uitgave van de handreiking sporthulpmiddelen gemaakt. Inclusief handvatten en aanbevelingen voor alle partners in de keten.
 

Lees meer 

PTSS in relatie tot sporten en bewegen

Mulier Instituut (2022-09-12)

Steeds meer mensen hebben een Posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Mensen met PTSS hebben last van depressieve en angstgevoelens, prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag. Sport en bewegen kan helpen om deze klachten te verminderen.
  

Lees meer 

Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF lanceren sport- en beweegdeelname Index voor mensen met een beperking

NOC*NSF (2022-07-21)

Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF hebben de handen ineengeslagen om de sportdeelname van mensen met een beperking in kaart te brengen. De resultaten laten zien dat met name jongeren met een beperking veel minder sporten dan jongeren zonder beperking.
  

Lees meer 

Weinig vooruitgang in sport- en bewegdeelname van mensen met een beperking

Mulier Instituut (2022-01-25)

Mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Ook sporten, fietsen en wandelen ze minder vaak in hun vrije tijd dan mensen zonder beperking. Sinds 2001 zien we alleen bij wandelen een groei in deelname. Dit geldt zowel voor mensen met als zonder beperking. Dit blijkt uit een trendanalyse van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking die het Mulier Instituut in samenwerking met het RIVM in 2021 heeft uitgevoerd.
  

Lees meer 

Aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen

Mulier Instituut (2021-06-08)

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Een van de pijlers van dit akkoord is Inclusief sporten en bewegen. De doelstelling is: “dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.  Meer dan de helft van de 77 sportbonden in Nederland heeft aandacht voor sporters met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking.
  

Lees meer