Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Bewegen tijdens de schooldag

Alles over sport (2024-06-10)

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school – dat maakt het de ideale plek om gedurende de dag meer beweegmomenten aan te bieden. Ondanks dat het onderwijs veel op hun bord heeft liggen, is voldoende beweging aanbieden op school essentieel voor een actieve en gezonde leefstijl. Dit hoef je uiteraard niet alleen te realiseren, maar alles kan bereikt worden met samenwerken.

Lees meer

Buitenspelen: wat is dat eigenlijk?

Mulier instituut (2024-03-25)

Buitenspelen wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Onderzoekers en experts verschillen van mening over wanneer iets buitenspelen is. Daarom stelt het Mulier Instituut het gebruik van één terminologie voor. Als iedereen dezelfde termen gebruikt, kunnen we onderzoeken naar buitenspelen namelijk beter vergelijken en beleid beter onderbouwen

Lees meer

Structurele aanpak nodig om kinderen mee te laten bewegen op de kinderopvang

Mulier instituut (2024-04-22)

Het thema bewegen heeft volgens professionals vaak geen structurele plek in de kinderopvang. Dat is wel nodig om kinderen daar meer te laten bewegen. Dit kan door het thema een prominente plek in het beleid van de kinderopvang te geven. Of door professionals meer kennis en vaardigeden te geven over bewegen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder professionals in de kinderopvang

Lees meer

Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld

Mulier instituut (2023-11-28)

Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al toegenomen. Die stijging heeft nu dus verder doorgezet. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees meer

Huisvesting bewegingsonderwijs

Mulier instituut (2023-11)

Scholen binnen het primair onderwijs moeten vanaf september 2023 voor alle leerlingen minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs verzorgen. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van Vereniging sport en Gemeenten (VSG) gemeenteambtenaren gevraagd over hoe zij basisscholen in staat stellen om aan de wettelijke verplichting te voldoen. 

Lees meer

Bewegen verdient meer aandacht binnen de (buitenschoolse) kinderopvang

Mulier instituut (2023-10-09)

Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder medewerkers van KDV’s en BSO’s.

Lees meer

Praktische tips en tools voor beweegstimulering bij jonge kinderen op één plek

Kenniscentrum sport en bewegen (2023-03-30)

In bijna elke gemeente spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol bij het stimuleren van bewegen. Als het gaat om bewegen bij baby’s, dreumesen en peuters valt er nog een wereld te winnen. Richt jij je als buurtsportcoach op jonge kinderen of ben je dat van plan? Dan is de toolbox ‘beweegstimuerling jonge kinderen’ er voor jou! In deze online toolbox vind je relevante informatie, praktische tips en tools verzameld op één plek.

Lees meer

Wat te doen als bevoegd bekwaam onvindbaar is?

School en Wet (2023-07-11)

Het lerarentekort en bewegingsonderwijs in het primair onderwijs wordt steeds groter. Niet alleen landelijk maar ook in Zeeland komt dit probleem steeds vaker voor. Met name in het bewegingsonderwijs. De vraag is; Hoe kan een school voldoende bewegingsonderwijs aanbieden als zij door het lerarentekort onvoldoende bevoegde leerkrachten heeft? Brechtje Paijmans en Bastiaan Goedhart hebben in een artikel beschreven op welke manier je hiermee kunt omgaan.

Lees meer

Platform Bewegend Leren met tips om kinderen meer te laten bewegen op school

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2023-04-05)

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 4-12 jaar zeven uur per dag zitten, waarvan een groot deel op school. Daarnaast voldoet slechts 62,3% van de kinderen aan de beweegrichtlijnen. Het Mulier Instituut ontwikkelde samen met Kenniscentrum Sport en Bewegen een platform met tips om kinderen meer te laten bewegen op school.

Lees meer

Toolkot Buitenspelen op de BSO

Kenniscentrum sport en bewegen (2023-02-15)

Naast school brengen veel kinderen tijd door op de buitenschoolse opvang (bso). De plek dus om lekker naar buiten te gaan. Maar spelen de kinderen op jouw bso wel genoeg buiten? Vind je het soms lastig om te bedenken wat je buiten allemaal kunt doen? Of ben jij wel enthousiast, maar krijg je collega’s niet mee? Dan is de toolkit Buitenspelen op de bso er voor jou!

Lees meer

Nieuw: e-book Buitenspelen

Kenniscentrum sport en bewegen (2023-02-02)

Hoe vaak zie jij de kinderen in jouw gemeente, op jouw school of kinderopvang buitenspelen? Of zitten ze liever binnen? Worden alle speelplekken volop gebruikt? En kunnen eigenlijk wel álle kinderen meedoen met buitenspelen? 

Lees meer

Steeds meer basisscholen en gemeenten meten motorische vaardigheden van kinderen

Mulier instituut (2023-01-10)

Vier op de vijf scholen in het primair onderwijs meten de motorische vaardigheden van leerlingen. Ook 70 procent van de gemeenten gebruikt inmiddels een meetinstrument voor motorische vaardigheden. Dat is een flinke toename ten opzichte van eerdere jaren. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees meer

Voldoende bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs op de basisschool?

Mulier instituut (2022-12-15)

Het docententekort is al enige tijd een groot probleem, maar ook uit de hoek van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (po) lijkt in sommige regio’s een tekort aan bevoegde leerkrachten te ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en de KVLO.

Lees meer

Erkende beweeginterventies 0-4 jarigen

Alles over sport (2022-07-28)

Op jonge leeftijd is het belangrijk dat kinderen bewegen, maar welke interventies zijn er geschikt voor kinderen van 0-4 jaar oud? In dit artikel worden beweegaanpakken beschreven van kinderen van die leeftijd, die op verschillende plekken naar tevredenheid zijn uitgevoerd.. Bijvoorbeeld binnen de kinderopvang, de wijk en sportvereniging.

Lees meer

Wat bepaalt hoeveel kinderen buitenspelen?

Mulier Instituut (2022-06-29)

Of en hoeveel kinderen buitenspelen hangt af van veel verschillende factoren. Als we buitenspelen willen stimuleren, moeten we met al die factoren rekening houden. Het Mulier Instituut brengt deze factoren in kaart.   

Lees meer

Effecten van bewegen voor kinderen en jongeren

Alles over sport (2022-05-12)

Kinderen die op jonge leeftijd voldoende en gevarieerd bewegen in een uitdagende omgeving hebben gemiddeld betere algemene motorische vaardigheden. De grootste ontwikkeling van de basismotorische vaardigheden vindt plaats tot en met een jaar of 8, maar dit loopt ook nog door tot na de basisschoolleeftijd.

Lees meer

Een veilig en beweegvriendelijke schoolomgeving

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2022-05-12)

Bijna de helft van de kinderen in Nederland zit te veel en beweegt te weinig. Terwijl kinderen niet zijn gemaakt om de hele dag op school binnen te zitten. Een beweegvriendelijke of beweegstimulerende schoolomgeving zou de norm moeten zijn, zodat kinderen meer verleid worden om te bewegen. Maar hoe creëer je een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving?

Lees meer

Nieuw beweegadvies jonge kinderen

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2022-03-07)

Voldoende en gevarieerd bewegen draagt bij aan een goede gezondheid, dit geldt voor iedereen. De beweegrichtlijn die bekend is, adviseert hoeveel en welk type beweging nodig is voor een goede gezondheid voor iedereen vanaf 4 jaar. Het nieuwe advies over bewegen is specifiek gericht op kinderen onder de 4 jaar. 

Lees meer

Lopen of fietsen naar school levert kwartier extra beweging per dag op

Mulier Instituut (2022-02-16)

Van en naar school wandelen kost kinderen gemiddeld 16 minuten per dag, fietsen gemiddeld 13 minuten. Het stimuleren van wandelen of fietsen van en naar school kan kinderen dus een kwartier extra beweging per dag opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het RIVM.

Rekenen meest geschikte vak voor bewegend leren

Mulier Instituut (2022-02-07)

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te passen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Mulier Instituut onder voornamelijk groepsdocenten.

Jongens spelen vaker veel buiten dan meisjes

Mulier Instituut (2022-01-20)

Geslacht, leeftijd en etniciteit hangen samen met veel buitenspelen; jongens, jonge kindren (4-6 jaar) en kinderen zonder migratieachtergrond spelen vaker veel buiten dan meisjes, oudere kinderen (10-11 jaar) en kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut op basis van GGD kindmonitoren onder ouders van 4-11 jarigen. 

Hoe staat het bewegingsonderwijs ervoor?

Mulier Instituut (2021-12-07)

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over de stand van zaken in het Nederlandse bewegingsonderwijs. Onderzoeker Sofie Vrieswijk van het Mulier Instituut beantwoordt daar vijf vragen over. Ze gaat in op de nieuwe wettelijke norm, het aantal vakleerkrachten, aandacht voor motorische vaardigheden en de verantwoordelijkheid van scholen. Ook beschrijft ze hoe scholen daarbij via beleid kunnen worden ondersteund.
 

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown

Mulier Instituut (2021-09-14)

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen in Nederland motorisch minder vaardig dan de kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Deze achteruitgang is mogelijk te wijten aan het wegvallen van het georganiseerde beweeg- en sportaanbod voor basisschoolkinderen. Er kon niet meer bij de sportvereniging gesport worden en er waren geen lessen bewegingsonderwijs meer op school.
 

Het belang van goed bewegingsonderwijs

Mulier Instituut (2021-08-02)

In het vakblad Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Daarin benadrukt hij het belang van bewegingsonderwijs. Er zijn mooie initiatieven om kinderen meer te laten bewegen, maar in de praktijk bestaat het bewegingsonderwijs te vaak nog uit enkel een paar uurtjes in een kleine gymzaal. Via meer verbinding tussen onderwijs en sport, ook qua ruimtelijke voorzieningen, is veel winst te behalen.
 

Handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein' gepresenteerd

Kenniscentrum sport en bewegen (2021-06-23)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gepresenteerd. Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals om armoede te signaleren en gezinnen in armoede te ondersteunen en te stimuleren. Met daarin ook aandacht voor het bevorderen van een leefstijl die eraan bijdraagt dat kinderen, jongeren en ouders lichamelijk gezond en fit zijn. De lancering van de handreiking plaveit wegen om juist nu vanuit de sport in gesprek te gaan met sociale professionals die werken met gezinnen en geldzorgen. 
 

Bouwstenen voor een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving

Kenniscentrum sport en bewegen (2021-06-09)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft een tipsheet ontwikkeld om een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving te creëren. Deze tipsheet geeft handvatten en informatie over dit onderwerp. Aan de hand van zes pijlers wordt inzichtelijk gemaakt wat belangrijk is binnen dit thema.