Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Stappenplan implementatie beweeginterventies voor 50+

Kenniscentrum sport & Bewegen (2024-07-04)

Het is voor gemeenten en lokale netwerken een behoorlijke uitdaging om zo veel mogelijk 50-plussers te laten bewegen. En om hiervoor een passende mix van interventies en structureel beweegaanbod te implementeren en te behouden. Daarom heeft Kenniscentrum Sport en Bewegen in samenwerking met de open Universiteit een stappenplan gelanceerd voor het succesvol implementeren van beweeginterventies voor 50-plussers. 

Lees meer

Vernieuwd: e-book Zelfredzaamheid senioren

Kenniscentrum sport & Bewegen (2024-01-29)

Wil je de zelfredzaamheid van senioren vergroten door sport en bewegen als middel in te zetten? Het vernieuwd e-book Zelfredzaamheid senioren helpt jou als zorg-, welzijns- en sportprofessional of als beleidsmedewerker hierbij. Naast achtergrondinformatie bevat dit e-book tips en voorbeelden over de manier waarop bewegen in de praktijk ingezet kan worden.

Lees meer

Factsheet Effecten van bewegen voor senioren

Kenniscentrum sport & Bewegen (2024-01-22)

Volgens een schatting van het RIVM telt Nederland in 2040 meer dan een miljoen kwetsbare ouderen. Zij zijn op één of meerdere gebieden kwetsbaar: fysiek, sociaal, psychisch, cognitief. De factsheet Effecten van bewegen voor senioren gaat in op deze vier vormen van kwetsbaarheid en welke positieve effecten bewegen hierop heeft.

Lees meer

Valpreventie verlicht druk op de zorg: winst voor individu en maatschappij

Kenniscentrum sport & Bewegen (2023-10-03)

Het aantal ouderen dat overlijdt ten gevolge van een val in en om huis blijft stijgen. In 2022 ging het om 6000 ouderen, en dit is slechts het topje van de ijsberg: elke vier minuten komt een oudere na een val bij de spoedeisende hulp. Voor 38.000 mensen betekent het opname in het ziekenhuis, en 14.000 worden tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis, met alle gevolgen voor de personen in kwestie, de professionele zorg en de mantelzorg. Inzetten op valpreventie kan heel wat leed voorkomen, als buurtsportcoach of beleidsmedewerker bij de gemeente kun je daar een rol in spelen.

Benieuwd wat je vanuit jouw rol als buurtsportcoach of beleidsmedewerker bij de gemeente kunt doen om meer in te zetten op valpreventie? Bekijk de tipkaart valpreventie.

Lees meer

Kwetsbaarste groepen bewegen het minst

Mulier instituut (2023-07-06)

Vier groepen mensen bewegen minder dan de gemiddelde Nederlander: mensen met een lage sociaaleconomische status, 65-plussers, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een lichamelijke beperking. Vier op de tien volwassen Nederlanders behoren tot minstens één van die vier groepen. Tussen deze groepen bestaat veel overlap. Mensen die tot meerdere van deze groepen behoren bewegen het minst. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees meer

Lokale verbinder brengt 50-plussers in contact met nieuwe vormen van sporten en bewegen

Mulier instituut (2022-12-21)

De ‘lokale verbinder 50-plussport’, een pilot van NOC*NSF uitgerold in de gemeenten Heemskerk, Deventer en Alphen aan den Rijn, brengt de doelgroep 50-plussers in contact met nieuwe vormen van sporten en bewegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de ervaringen van gemeenten met dit nieuwe project.

Lees meer

In gesprek over de leefomgeving van senioren

Kenniscentrum sport & bewegen (2022-06-22)

Hij is af! De ‘inspiratietool leefomgeving senioren‘. Bedoeld om in gesprek te gaan over een gezonde en veilige leefomgeving voor senioren. In gesprek? Wie? Beleidsambtenaren in het sociale en fysieke domein, en professionals vanuit bijvoorbeeld de GGD. De tool enthousiasmeert en activeert hen om sámen te kijken hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving, in combinatie met de inzet van activiteiten, een gezond leven van senioren kan stimuleren.

Lees meer

Sport- en beweegbeleid gemeenten: aandacht voor ouderen, maar verbeteringen nodig

Mulier instituut (2022-01-18)

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.

Lees meer

Ouderen en vrouwen met migratieachtergrond sporten minder vaak

Mulier instituut (2021-08-17)

Nederlandse ouderen en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond sporten minder vaak dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar sportgedrag van en ervaren racisme door biculturele Nederlanders.
 

Lees meer

Nieuw: e-book ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen’

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2021-08-17)

Voldoende bewegen is van grote invloed op de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Benieuwd wat jij als zorgverlener in de eerstelijn kunt betekenen voor deze ouderen? Het e-book ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen’ helpt je op weg.
 

Lees meer

Beweegposter voor ouderen

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2021-06-04)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft een beweegposter ontwikkeld met oefeningen voor ouderen en informatie over de beweegrichtlijnen. 
 

Lees meer