Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Beleidsdomeinen kunnen samenwerken voor een gezonde omgeving

 Amsterdam UMC (2024-07-03)

Amsterdam UMC deed in april 2023 tot mei 2024 onderzoek naar de mate waarin nationaal overheidsbeleid voor bewegen wordt uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de Physical Activity Environment Policy Index (een Europees instrument om de uitvoering van nationaal overheidsbeleid in verschillende domeinen voor een gezonde beweegomgeving te beoordelen en te monitoren).

Lees meer

Bijna alle sportfunctionarissen werken samen met ondernemende sportaanbieders

Mulier instituut (2024-04-02)

Negen op de tien sportfunctionarissen (bijv. buurtsportcoaches) werkten in 2023 samen met ondernemende sportaanbieders. Vooral met fitnesscentra, zwembaden, dansscholen of tennis-/padelclubs. De samenwerking met zwembaden was het vaakst structureel van aard. Dat blijkt uit een peiling onder 107 sportfunctionarissen.

Lees meer

Buurtsportcoaches kennen veel maatschappelijke organisaties wel, maar werken er lang niet altijd mee samen

Mulier instituut (2024-03-26)

De bekendheid van maatschappelijke organisaties in de sport is groot onder buurtsportcoaches. Maar lang niet met al deze organisaties werken ze ook samen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Grote(re) bekendheid betekend niet meer samenwerking
Alle buurtsportcoaches die meededen aan het onderzoek, zijn bekend met minstens één maatschappelijke organisatie in de sport. De bekendste zijn de Cruyff Foundation en het Jeugdfonds Sport en Cultuur: 90 procent kent deze organisaties.

Toch werkt maar 21 procent ook samen met de Cruyff Foundation. Bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur is dat 57 procent.

Buurtsportcoach het vaakst als verbinder
In de samenwerking met maatschappelijke organisaties in de sport vervult 61 procent van de buurtsportcoaches de rol van verbinder. Zij verbinden de maatschappelijke organisaties in de sport aan andere sectoren zoals de zorg of het onderwijs. Dit komt het vaakst voor in de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

52 procent van de buurtsportcoaches fungeert als begeleider/doorverwijzer. Zij motiveren mensen om te gaan sporten en bewegen bij maatschappelijke organisaties.

Lees meer

Stijging energiekosten heeft impact op exploitatie zwembaden

Mulier instituut (2024-02-28)

De helft van de gemeenten verwacht dat de energiekosten verder stijgen. Bij twee derde van de zwembaden zal dat volgens de sportambtenaren veel invloed hebben op de exploitatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportambtenaren in gemeenten met een gemeentelijk overdekt zwembad.

Lees meer

Handvatten voor het monitoren en evalueren van buitenspeelbeleid

Mulier instituut (2024-02-15)

Het is voor gemeenten belangrijk om hun beleid op het gebied van buitenspelen te monitoren en te evalueren. Zo weten ze of ze hun doelen halen of nog moeten bijsturen. Het Mulier Instituut heeft daarom een Toolbox Buitenspelen ontwikkeld. Daarmee geven we gemeenten handvatten om hun buitenspeelbeleid te monitoren en te evalueren.

Lees meer

Gemeenten geven netto acht procent meer uit aan sport

Mulier instituut (2023-12-20)

In 2022 gaven Nederlandse gemeenten in totaal 1,7 miljard euro uit aan sport en ontvingen ze 537 miljoen euro aan inkomsten. De netto-uitgaven aan sport waren dus bijna 1,2 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten 2022 van het Mulier Instituut.

Lees meer

Deel buurtsportcoaches heeft te weinig tijd voor mensen met een beperking

Mulier instituut (2023-10-18)

Twee op de vijf buurtsportcoaches hebben meer uren nodig voor mensen met een beperking. Ze zien kansen om meer mensen met een beperking toe te leiden naar sport- en beweegaanbod, maar ervaren te weinig tijd om die kansen te benutten. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut.

Lees meer

Valpreventie verlicht druk op de zorg: winst voor individu en maatschappij

Kenniscentrum sport & Bewegen (2023-10-03)

Het aantal ouderen dat overlijdt ten gevolge van een val in en om huis blijft stijgen. In 2022 ging het om 6000 ouderen, en dit is slechts het topje van de ijsberg: elke vier minuten komt een oudere na een val bij de spoedeisende hulp. Voor 38.000 mensen betekent het opname in het ziekenhuis, en 14.000 worden tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis, met alle gevolgen voor de personen in kwestie, de professionele zorg en de mantelzorg. Inzetten op valpreventie kan heel wat leed voorkomen, als buurtsportcoach of beleidsmedewerker bij de gemeente kun je daar een rol in spelen.

Benieuwd wat je vanuit jouw rol als buurtsportcoach of beleidsmedewerker bij de gemeente kunt doen om meer in te zetten op valpreventie? Bekijk de tipkaart valpreventie.

Lees meer

Kansen voor meer en betere samenwerking tussen sport en zorg

Mulier instituut (2023-09-27)

Twee derde (69%) van de buurtsportcoaches werkt samen met één of meer zorgprofessionals. Zo begeleiden ze mensen vanuit de zorg naar passend sport- en beweegaanbod in de wijk of bij een sportvereniging. Toch zijn er nog veel kansen voor meer en betere samenwerking tussen zorg en sport. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees meer

Gemeenten kunnen meer doen om blessures in de openbare sportomgeving te voorkomen

Mulier instituut (2023-03-31)

Ruim de helft van de gemeenten richt de openbare ruimte zo in dat mensen daar veilig kunnen sporten en bewegen. Maar gemeenten kunnen op meer manieren zorgen voor een veilige openbare sportomgeving om ongevallen en blessures te voorkomen. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

Lees meer

Lessen uit vijftien jaar buurtsportcoach

Mulier instituut (2023-01-06)

Wat heeft vijftien jaar aan inzet van buurtsportcoaches opgeleverd? En welke lessen kunnen we daaruit halen voor een nieuwe landelijke regeling? Daarover schrijft onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees meer

Rol van sport en bewegen binnen preventie

Kennis centrum Sport en Bewegen (2022-12-12)

Inzetten op preventie helpt de bevolking in een gemeente gezond te houden. Onder preventie valt het bevorderen en beschermen van de gezondheid én het voorkomen of vroegtijdig opsporen van ziekten en complicaties. Sport en bewegen is hier een belangrijke schakel in.

Lees meer

Sportbeleid en de kracht van sportverenigingen

Mulier instituut (2022-02-12)

De afgelopen decennia worden sportverenigingen vanuit sportbeleid gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van het overheidsbeleid en te professionaliseren. Dat zou hun overlevingskansen vergroten. Maar worden ze er nou ook echt sterker van? Dat bespreekt onderzoeker Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees meer

Maak inclusief sporten en bewegen onderdeel van gemeentelijk beleid

Mulier instituut (2022-02-01)

Oud of jong, homo of hetero, ziek of gezond, arm of rijk, man of vrouw, met of zonder migratieachtergrond, met of zonder beperking. Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten en bewegen. Toch is dat niet vanzelfsprekend en zien we dat de tweedeling in de samenleving groter wordt. Met sport en bewegen kunnen we deze tweedeling tegengaan en mensen dichter bij elkaar brengen, mensen verbinden en ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om te sporten en te bewegen. Kortom, sporten en bewegen voor iedereen!

Lees meer

Sport- en beweegbeleid gemeenten: aandacht voor ouderen, maar verbeteringen nodig

Mulier instituut (2022-01-18)

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.

Lees meer

De buurtsportcoach in het sportakkoord

Mulier instituut (2021-07-27)

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een infographic verschenen over de rol van buurtsportcoaches in lokale sportakkoorden. Onderzoekers Wikke van Stam en Eva Heijnen geven hierin weer op welke deelakkoorden buurtsportcoaches inzetten en welke rol zij hebben in de sportakkoorden.

Lees meer