Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Vanuit het Zeeuws sportakkoord is er een ambitie gesteld met betrekking tot inclusief sporten en bewegen. Binnen die ambitie is het doel om het percentage kinderen/jongeren met of zonder beperking, met een gezondheidsachterstand dat niet deelneemt aan sport en beweegactiviteiten is in 2023 met 5% afgenomen. Wat betekent dat dat de sportactiviteit genaamd SportIntro een bijdrage gaat leveren aan het beweeggedrag van kinderen/jongeren met een beperking in de Oosterschelderegio. Bij deze kinderen gaat het niet alleen om de gezondheid, maar veel breder zoals dat de kinderen met een glimlach de gymzaal uitlopen. Voor een deel van de kinderen is het niet vanzelfsprekend om zich bij een sportvereniging aan te sluiten, dit biedt dus een mooie kans.

Wat is SportIntro?

SportIntro is een sportactiviteit die voor de Oosterschelde regio binnen de Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) valt en in Zeeuws Vlaanderen vanuit Hulst voor Elkaar wordt geïnitieerd. Met de activiteit hebben we als doel ervoor te zorgen dat kinderen/jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met een beperking die op dit moment nog geen sportvereniging hebben gevonden, de kans geeft om kennis te komen maken met verschillende sporten zoals: voetbal, bootcamp (fitness), judo en nog veel meer sporten. Als kinderen kennis maken met verschillende sporten kunnen ze een sport vinden die het beste bij hun past en daardoor het uiterste uit zichzelf halen. Ze kunnen er dan voor kiezen om ook naar de sportvereniging zelf te gaan, waardoor inclusief sporten centraal staat. Het meedraaien in de maatschappij wordt op een laagdrempelige voor kinderen aangeboden met een lichamelijke beperking en- of auditieve, visuele beperking en kinderen met gedragsproblematiek. Het is een activiteit die zich breed inzet op kinderen van verschillende leeftijden, verschillende beperkingen, wat blijkt uit de ervaringen is dat dit perfect samen gaat.

Positieve effecten

Sporten bij 'SportIntro' biedt kennismaking met verschillende sporten, waar het kind meer uit zichzelf kan halen, plezier ervaart tijdens het bewegen, 1 op 1 begeleiding krijgt en dat hij/zij sport in een groep met andere kinderen.

Expertise

Er is expertise aanwezig om trainers, ouders, deelnemers en professionals in de zorg met elkaar te verbinden. Zo kunnen ouders vragen over hulpmiddelen, sportaanbieders over hoe om te gaan met de doelgroep en hoe ze inclusie kunnen bevorderen in hun club en een kinderfysiotherapeut bespreken of de activiteiten wel of niet geschikt zijn.

Zeeuws brede dekking

Er is een ambitie gesteld om ook in Walcheren een beweegactiviteit op te starten voor kinderen/jongeren met een beperking, zodat er Zeeuws brede dekking is.

Wil je graag weten wat jij kan betekenen voor Sportintro? 
Bekijk hieronder de factsheet om een inclusieve sportvereniging te kunnen worden en/of
om verenigingen in contact te laten komen met de doelgroep.

Wat doet SportZeeland?
SportZeeland zorgt ervoor dat kinderen/jongeren met een beperking kunnen sporten en bewegen. De organisatie zorgt voor ondersteuning en voor de verbinding van het (Zeeuwse) netwerk samen met de andere partners.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Julia Crucq.

Samenwerkingspartners SportIntro

Module Aangepast Sporten
Hulst voor Elkaar
Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB)
Gemeente Goes
SMWO
Uniek Sporten
SportZeeland
Sport Verenigt Zeeland