Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Om kinderen met motorische of beweegachterstanden te signaleren en ondersteunen, zijn meerdere partijen in een regio nodig die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan de sport- en beweegaanbieder, de school (vak-/leerkracht), JGZ-professional en de gemeente (buurtsportcoach). De gedachte bestaat dat wanneer deze partijen goed op elkaar aangesloten zijn en van hun data inzichten gebruik kunnen maken, er hierdoor meer impact gerealiseerd wordt; meer kinderen die vaardig bewegen. 

In overeenstemming met partners als de Provincie Zeeland, gemeenten en de GGD Zeeland is consensus bereikt over een Zeeuws brede monitoring van de motorische vaardigheden bij kinderen. Om dit mogelijk te maken zullen we samen met de MQ scan en de Vereniging Sport en Gemeenten. De motorische screening richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 aar (primair onderwijs), met als idee; leren spelen, leren bewegen en leren sporten. 

Zeeuws Brede Screening

In Zeeland maken we gebruik van de Zeeuws Brede Screening. Hier gaat het om het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling en het beweeggedrag van kinderen. Daarnaast willen we met de Zeeuwse partners ervoor zorgen dat de neerwaartse spiraal van de motoriek van kinderen in Zeeland wordt ongebogen naar boven. De tool die we inzetten om de motorische vaardigheden van Zeeuwse basisschool kinderen in kaart te brengen is de MQ scan.

Actieve gezonde jeugd 2
MQ-scan
De MQ scan is een gedigitaliseerde tool waarmee de ontwikkeling van de motoriek in kaart wordt gebracht. De wetenschappelijk onderbouwde MQ track wordt met standaard gymmateriaal uitgezet.

Feiten en cijfers

Momenteel zijn alle gemeenten aangesloten in het project de Zeeuws brede screening. In totaal hebben +/- 130 basisscholen deelgenomen.

+
Zeeuwse Basisscholen

Vanaf de start van de Zeeuwse Brede Screening zijn er ruim 28.000 kinderen gescreend op hun motorische vaardigheden.

140+

De scholen die deelnemen aan de Zeeuws brede screening zullen een voorbeeld zijn voor de rest van Zeeland en Nederland, waarin een optimale omgeving wordt gecreëerd voor ieder kind om te sporten, bewegen en te werken aan een gezonde leefstijl.  

Zeeuws netwerk kinderfysiotherapeuten

Om kinderen met een motorische- of beweegachterstand te signaleren
en te ondersteunen zijn meerdere partijen in een regio nodig die hieraan een
bijdrage kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan de sport- en beweegaanbieder, de
school (vak-/leerkracht), JGZ-professional, fysiotherapeuten en de gemeente
(buurtsportcoach).De gedachte bestaat dat wanneer deze partijen goed op elkaar
aangesloten zijn en van data inzichten gebruik kunnen maken, er hierdoor meer impact gerealiseerd wordt: meer kinderen die vaardig bewegen.

Kinderen die problemen ervaren aan het bewegingsapparaat kunnen doorverwezen worden naar de kinderfysiotherapeut die bijvoorbeeld al aanwezig is op de school of eventueel in de buurt is. Wilt u deel uitmaken van dit Zeeuwse netwerk? Vul dan het contactformulier in.

 

Zeeuws netwerk kinderfysiotherapeuten
Wat doet SportZeeland?
SportZeeland is de coördinator van de Zeeuws Brede screening. We adviseren gemeenten en het onderwijs, ontwikkelen een optimaal programma en ondersteunen in de uitvoering door het een flexteam te faciliteren. SportZeeland is het eerste aanspreekpunt en tevens kartrekker in het project. Samen met onze partners zetten we ons in om de motorische ontwikkeling en leefstijl van de basisschoolkinderen in Zeeland verbeteren.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Alyssa Dijkstra & Yaël van Bergeijk.