Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Tijdens het symposium 2 jaar Zeeuws Sportakkoord draait het om interactie tussen de verschillende partners van het Zeeuws Sportakkoord/lokale sportakkoorden. Het gaat om van elkaars ervaringen en (opgedane) inzichten/kennis te leren, elkaar te enthousiasmeren en inspireren, verbindingen te leggen, energie op te doen voor het vervolg. Om zodoende de lokale sportakkoord (weer) een impuls te geven, zowel voor de korte als de lange termijn.

Programma

14:00 – 16:00

Sessie voor Beleidsmedewerkers Sport; wethouders die willen aansluiten zijn ook van harte welkom     

 • Duurzaamheidscampagne; Wat zijn de eerste resultaten van de uitgevoerde scans en wat is er nodig om er een goede follow up aan te geven? Door Marco Ouwerkerk – Greenleisure

   

 • Participatieplatform Middelburg; Sinds 2021 heeft Middelburg de website doemee.middelburgers.nl . Hier kunnen alle Middelburgers meedenken en meedoen met allerlei projecten in de gemeente. Dennis Winne geeft een toelichting op het succes van dit platform.

   

 • Volgjesportakkoord; Gerben Schram en Rianne Schröder nemen jullie mee in de Zeeuwse aanpak Volgjesportakkoord, waarin we relevante data ophalen over het beweeggedrag van Zeeuwen.

16:00 – 18:00.

Sessie voor Wethouders Sport;  beleidsmedewerkers die willen aansluiten, zijn ook van harte welkom.

 • Volwassenfonds Sport & Cultuur; SportZeeland heeft het initiatief genomen om ook samen met de Zeeuwse gemeenten aan te sluiten bij het Volwassenfonds Sport en Cultuur. Actuele cijfers wijzen uit dat ruim 30.000 volwassenen in armoede leven, die we met dit fonds ook een sport en cultuurkans kunnen bieden. Sluit u ook aan als gemeente? Deze sessie wordt begeleid door Casper van den Bergh – bestuurslid van het Volwassenfonds Sport en Cultuur NL.

 • Actieve leefstijl in beeld; MQ Scan en GGD Zeeland nemen u mee in het belang van de data die we ophalen met de Zeeuws brede screening.

 • JOGG Zeeland; Gezonde jeugd, gezonde toekomst in Zeeland! Door Mark Lensselink en Antoine Brandenburg geven toelichting op een kansrijke aanpak voor Zeeland.

18:00 – 19:15

Gezond buffet en Vitaal Netwerken; Wordt verzorgd door IVN, instituut voor Natuur Educatie.

19:15 – 20:30

Sessies Buurtsportcoaches

 • Start2create; Plenaire sessie voor alle Buurtsportcoaches.

  In deze sessie vol actie train je jezelf in anders denken, presenteren, verbinden en netwerken. Je doet nieuwe inzichten op over het in beweging krijgen van doelgroepen en hoe je sport- en beweegaanbieders hierin kan meekrijgen. Concrete handvatten, energie, interactie en een lach gegarandeerd. Door Kyra van Leeuwen Etienne Verhoeff.

20:30 – 21:30

 • Workshop 1 ; Jouw doelen bereiken door het effectief inzetten van Social Media” door Maria Cappon van Social Media Company
 • Workshop 2; Buursportcoach en leefstijlcoach in hetzelfde speelveld. Wie doet wat en hoe stemmen we dat op elkaar af?

19:15 – 21:30

 • Sessie voor kerngroepen sportakkoord; Intervisie onder leiding van Eric Lagendijk en Lisette Sickmann van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De VSG wilt in gesprek over de volgende onderwerpen:
  – Waar lopen we tegenaan bij de uitvoering van het Sportakkoord?
  – Pakken we het goed aan?
  – Weet elke partij zijn rol goed op te pakken?
  – Hoe verloopt de samenwerking in het kernteam?
  – Boeken we succes?
  – En waar meten we dat aan af?