Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Sporten en bewegen is voor veel mensen met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus, hart- en vaatziekten of astma/COPD een belangrijk onderdeel van een gezondere leefstijl en heeft bijzonder veel positief effect op medicatie gebruik, bloedsuiker waardes, bloeddruk en geeft een energie en fit gevoel. Enkele keren per jaar organiseert Zeeland in Beweging een compleet leefstijlprogramma in samenwerking met de eerstelijnszorg. Er wordt in meerdere maanden wekelijks gezamenlijk gewandeld, waarbij beweeg- en voedingsadvies aan bod komen door middel van informatieavonden. Daarnaast worden de gezondheidsdoelen en progressie bijgehouden en ondersteund. 

Zeeuwse Leefstijlroute

Sinds 2020 is Zeeland in Beweging een samenwerking aangegaan met Elke stap Telt, een wandelprogramma vanuit SportZeeland, genaamd: de Zeeuwse Leefstijlroute. Dit is een laagdrempelig leefstijlprogramma waarbij bewegen centraal staat. De doelgroep van Zeeland in Beweging kan hier aan mee doen maar daarnaast zijn ook deelnemers welkom die geen chronische aandoening hebben. Denk hierbij aan personen die onvoldoende bewegen en/of niet tot nauwelijks participeren in de samenleving. Dankzij de verschillende instapniveaus en de persoonlijke opbouwplannen is de interventie echter ook geschikt voor sportieve wandelaars. Deze personen kunnen ook als actieve vrijwilliger bij het project worden ingezet. 

Kortom; 

'De Zeeuwse Leefstijlroute' richt zich op iedereen die het fijn vindt om gezamenlijk een mooie wandeling te gaan maken en daarbij (in)direct werkt aan zijn/haar gezondheid.

Feiten en cijfers

Het doel van dit leefstijlprogramma is dat de deelnemers zich vertrouwder gaan voelen met de gezonde leefstijl, daardoor meer in beweging komen en hun persoonlijke doelstelling ten aanzien van hun gezondheid behalen. Dit kunnen verschillende aspecten zijn, zoals het verbeteren van hun glucosewaarden, conditie verbeteren of één of meerdere sociale contacten leggen. Het streven is dat deze deelnemers na afloop doorstromen naar het reguliere aanbod in de wijk. 

In 2021 gaan we naar verwachting in 4 Zeeuwse Gemeentes van start met de nieuwe samenwerking ‘De Zeeuwse Leefstijlroute. 

+
Zeeuwse Gemeente

In 2021 gaan we in 4 Zeeuwse gemeenten starten met De Zeeuwse Leefstijlroute.

4+
01
Gemeente Goes
Meer informatie
02
Gemeente Kapelle
Meer informatie
03
Gemeente MIddelburg
Meer informatie
04
Gemeente Vlissingen
Meer informatie
Wat doet SportZeeland?
SportZeeland werkt samen met Zeeland in Beweging en zorgt voor de verbinding met de eerstelijnszorg en de gemeente. Daarnaast helpt SportZeeland de coördinator bij het uitvoeren van het programma.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Rianne Schröder.