Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

De Groene Beweegschool is een project van SportZeeland en IVN. Het project heeft als doel om de groene schoolpleinen optimaal in te zetten voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. De Groene Beweegschool is een combinatie van twee bestaande projecten: De Groene Revolutie en de Beweegschool. Deze samenwerking heeft als doel samen met het onderwijs een versnelling aan te brengen en meer impact te realiseren in de kwaliteit en kwantiteit. 

Groene Beweegschool

De Groene Beweegschool omvat een driejarig traject waarin drie scholen worden begeleid het plein optimaal in te zetten voor bewegen tijdens-, maar ook na schooltijd. Dit jaar zal de pilot starten met drie scholen. Wil je jou school aanmelden? De inschrijvingen zijn geopend van 8 februari tot 24 maart 2024. Klik hier voor meer informatie.

Groene Revolutie

Bij de Groene Revolutie licht de aandacht op de natuur. De natuur maakt kinderen creatiever, gezonder en socialer. IVN Natuureducatie is ervan overtuigd dat een groen schoolplein en natuur in de buurt een rijke leeromgeving biedt voor kinderen. Buiten zijn en buiten leren in een natuurlijke omgeving stimuleert de ontwikkeling van zintuigen, creativiteit en de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen. Wil je jou school aanmelden? De inschrijvingen zijn geopend van 8 februari tot 24 maart 2024. Klik hier voor meer informatie.

Beweegschool

Bij de Beweegschool gaat het om het stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Bewegen op school brengt de kinderen een balans in spanning en ontspanning. Plezier in buiten spelen en een groter zelfvertrouwen door bewegingsvaardigheid dragen bij aan de algemene gezondheid van opgroeiende kinderen. Er is bij het concept Beweegschool, gedurende de hele dag sprake van beweging bij kinderen, waardoor een duurzame actieve leefstijl (sport, bewegen, gezondheid) gecreëerd wordt.

Actieve gezonde jeugd
Gezonde school als basis
Om een (Groene) Beweegschool te worden is de aanpak van de Gezonde School de basis. Binnen deze aanpak leren scholen structureel te werken aan een gezonde leefstijl van de leerlingen. Daarom is een van de vereisten om beweegschool te worden, in het bezit zijn van een themacertificaat van de Gezonde School.
Wat doet SportZeeland?
SportZeeland is de initiatiefnemer van de Beweegschool. We adviseren gemeenten en onderwijs op het gebied van sport, bewegen en leefstijl. Samen met onze partners zetten we ons in om de gezondheid van de basisschoolkinderen in Zeeland verbeteren.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega's Alyssa Dijkstra, Yaël van Bergeijk of Patrick Vader.