Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Op dinsdag 28 september 2021 organiseer SportZeeland in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een bijeenkomst voor verschillende partners van het Zeeuwse en lokale sportakkoorden. 

Klik hier...

Voor meer informatie over het symposium

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. De totstandkoming van het Nationale Sportakkoord was de aanleiding voor Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland om elkaar op te zoeken om te komen tot een ‘Zeeuwse sportakkoord’. 

Thema's

01
Inclusieve sport
In Zeeland willen we de sport- , beweeg- en cultuurparticipatie van elke doelgroep vergroten.
LEES MEER
04
Positieve Sportcultuur
Sport en bewegen moet voor iedereen aantrekkelijk worden gemaakt.
LEES MEER
02
Duurzame sportinfrastructuur
Vanwege het toeristische karakter van Zeeland liggen er kansen om bezetting van sportaccommodaties te verbeteren.
LEES MEER
05
Vaardig in bewegen
Ieder kind heeft recht op een goede motorische ontwikkeling in een veelzijdige beweegcontext.
LEES MEER
03
Vitale sportaanbieders
In Zeeland hecht men veel waarde aan de bestaande infrastructuur van sportverenigingen.
LEES MEER
06
Sportevenementen die inspireren
Voorbeelden van Zeeuwse evenementen zijn de Kustmarathon Zeeland, Delta Ride for the Roses, DAM-X, Tacx Pro Classic.
LEES MEER

Partners Zeeuws Sportakkoord