Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

In Zeeland willen we de speerpunten uit het Nationaal Sportakkoord (wegnemen van belemmeringen) verbinden aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van de participatie van met name kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen, met of zonder beperking, met een gezondheidsachterstand die niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Daarbij streven we naar een gezamenlijke aanpak, zodat kennis, expertise en mogelijk ook middelen gebundeld worden. Leidend tot een effectieve en efficiënte aanpak van de uitdagingen die voorliggen. Het ligt voor de hand en is ook gewenst dat gebruik gemaakt wordt van de positieve ervaringen die opgedaan zijn met het netwerk van Grenzeloos actief (programma Uniek Sporten) en het Zeeuws Jeugdfonds en Cultuur.

Inclusie film Ronald van Dongen
Inclusie film Mark Aalders

Feiten en cijfers

Zeeland kent ca. 22.000 volwassenen met een visuele beperking, ca. 19.000 volwassenen met een auditieve beperking, ca. 40.000 volwassenen met een motorische beperking en ruim 125.000 mensen met een chronische aandoening. Tevens is het zo dat een groot aantal van de mensen die beperkingen ervaren niet of nauwelijks deelneemt aan sport- of beweegactiviteiten. Op basis van de genoemde cijfers is een ambitie geformulierd binnen het thema Inclusieve Sport:

+
Mensen met aandoening

"Het percentage kinderen / jongeren / volwassenen / ouderen, met of zonder beperking, met een gezondheidsachterstand dat niet deelneemt aan sport en beweegactiviteiten is in 2023 met 5% afgenomen".

206000+

Zeeuwse projecten

01
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Met het Jeugdfonds Sport en Cultuur hebben we de ambitie om bij te dragen aan Inclusieve Sport door kinderen uit de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar een sport of cultuurkans te bieden. Momenteel biedt het fonds een sport of cultuurkans aan 3.000 kinderen.
LEES MEER
02
De Zeeuwse Leefstijlroute
In het kader van het Zeeuws Sportakkoord willen we deze aanpak Zeeuws beschikbaar maken. Hiermee verhogen we de beweegparticipatie van inactieve volwassenen met een chronische beperking, zoals; hart- en vaatziekten, Diabetes, Astma/COPD.
LEES MEER
03
Fitavie
Fitavie is de digitale coach die (samen met een naaste, cliënt of patiënt) elke dag helpt bij bewegen. Met deze app willen we in samenwerking met de zorgcentra en eerstelijns- en tweedelijns zorg de focus leggen op o.a. (dementerende) senioren met een beweegachterstand in Zeeland.
LEES MEER
04
Sportintro
Een nieuwe sportactiviteit binnen de Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) die ervoor zorgt dat kinderen tussen 6 en 18 jaar oud met een beperking de kans krijgen om kennis te maken met diverse takken van sport.
LEES MEER
07
Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Het Volwassenfonds biedt financiële ondersteuning voor volwassenen die leven rond het bestaans-minimum. Het Volwassenenfonds richt zich op het faciliteren van uw gemeente.
LEES MEER

In Beweging

Het nieuwe programma ‘In beweging’ brengt topsporters uit Zeeland in beeld. In samenwerking met Omroep Zeeland werd het programma ontwikkeld.

Iedere topsporter heeft een verhaal. In het programma zie je de prestaties van de atleten en de motivatie achter de resultaten. Elke sporter vertegenwoordigt één van de doelen uit het Zeeuwse Sportakkoord. Het programma inspireert en laat zien wat een diversiteit aan topsporters Zeeland kent.

In deze aflevering komt pararoeier Corné de Koning aan het woord. Handicap of niet, sporten kan altijd. Corné heeft met een handicap zelf de top bereikt en heeft in Hulst zijn speciale sportgroepen opgezet voor mensen met een beperking.