Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Vanuit Zeeland wordt nadrukkelijk een relatie gezien tussen de ambitie van Inclusieve Sport (bewegen voor iedereen) en de ambitie van sportaanbieders. Naast de hardware (sportvoorzieningen), moet ook de orgware (sportorganisaties) aan de wensen en behoeften van de Zeeuwse burgers in het algemeen voldoen. In het bijzonder van de doelgroepen die bij het thema Inclusieve Sport genoemd zijn. Iedereen de gelegenheid bieden om te sporten en bewegen kan alleen gerealiseerd worden als daarvoor het sport- en beweegaanbod aanwezig is. Dit dient divers, flexibel en betrouwbaar te zijn en daarbij is er geen voorkeur voor de entiteit die dit organiseert. In Zeeland hecht men veel waarde aan de bestaande infrastructuur van sportverenigingen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor andere aanbieders van sport en bewegen, zoals; ondernemende sportaanbieders en bijvoorbeeld onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties.

Feiten en cijfers

  • Het aantal sportverenigingen dat aangesloten is bij NOC*NSF is 1.100. In 2008 waren dit 1.250 sportvereniging. Dit is een daling van 12%. De landelijke daling bedraagt 18%; 
  • Er zijn ca. 1.100 andersgeorganiseerde initiatieven. Zo zijn er onder andere wandelgroepen, GALM groepen en MBvO groepen; 
  • In alle Zeeuwse gemeenten zijn er fitnessaccommodaties; 
  • Het aantal samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen en tussen andere (sport en beweeg) organisaties neemt sterk toe; 
  • Iedere Zeeuwse gemeente heeft Buurtsportcoaches; 
  • Er is een stijging in het lidmaatschap van jongvolwassenen bij sportverenigingen.
01
Besturen met een visie
Het versterken van sportverenigingen door bestuurders in hun kracht te zetten, waardoor er sterkere en leukere verenigingen gecreëerd worden
LEES MEER
02
Vitale kernen
In het kader van de open club gedachte zijn vitale kernen ontwikkeld. Het concept van een vitale kern is een succesvol voorbeeld van hoe je de leefbaarheid versterkt en/of behoudt en mensen in beweging krijgt.
LEES MEER
03
Adviseur lokale sport
De adviseur lokale sport ondersteunt de lokale sportaanbieders in hun rol en bijdrage in het proces om een lokaal (of regionaal) sportakkoord te vormen en mee uit te voeren.
LEES MEER
04
Voucher innovatieve sport- & beweegactiviteiten
Heb jij een goed idee om nog meer Zeeuwen aan het sporten/bewegen te krijgen? Meld je nu aan!
LEES MEER

In Beweging

Het programma ‘In beweging’ brengt de zes thema’s uit het Zeeuws Sportakkoord in beeld. In samenwerking met Omroep Zeeland is het programma ontwikkeld.

Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen in je dorp aan het sporten? Door goed te luisteren naar de behoeften van de inwoners en daarbij aan te sluiten, vinden ze in Heinkenszand.