Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Er is in Zeeland beperkt draagvlak voor topsport. Partijen onderkennen echter wel de meerwaarde van (sport)evenementen en (top)sporters uit Zeeland voor de promotie van Zeeland cq hun gemeente en de belangrijke rol die ze kunnen vervullen in het aanzetten tot beweeggedrag. Mooie voorbeelden van Zeeuwse evenementen zijn de Kustmarathon Zeeland, Delta Ride for the Roses, DAM-X, Tacx Pro Classic of de Vestingcross in Hulst.
Partijen kiezen ervoor om het bestaande beleid te continueren en in te zetten op die sporten die als vanzelfsprekend passen bij het unieke karakter van Zeeland (beach, wieler/fiets, watersport) en Zeeland zo ook naar buiten te promoten als uniek gebied. De provincie Zeeland is daarin leidend, gemeenten maken per situatie de afweging of ze participeren in evenementen. 

Ambities

In het kader van het Zeeuws Sportakkoord is de volgende ambitie geformuleerd bij het thema (Sport)evenementen die inspireren

  • Jaarlijks worden in elke kernsport evenementen georganiseerd, waarvan tenminste twee grote evenementen met een (inter)nationale uitstraling en er wordt naar gestreefd om een keer in de vijf jaar een absoluut internationaal topevenement naar Zeeland te halen binnen de kernsporten, met als belangrijkste doel provincie- en gemeentebranding;
     
  • Grote sportevenementen worden georganiseerd in combinatie met lokale side events in de aanloop en/of rond het evenement, met als doel de sportparticipatie en het sportplezier te stimuleren en de lokale impact te vergroten.

In Beweging

Het nieuwe programma ‘In beweging’ brengt topsporters uit Zeeland in beeld. In samenwerking met Omroep Zeeland werd het programma ontwikkeld.

Iedere topsporter heeft een verhaal. In het programma zie je de prestaties van de atleten en de motivatie achter de resultaten. Elke sporter vertegenwoordigt één van de doelen uit het Zeeuwse Sportakkoord. Het programma inspireert en laat zien wat een diversiteit aan topsporters Zeeland kent.

In deze aflevering vertelt Milan Vader over zijn jeugd en de weg naar de top. Ook komt er naar voren welke rol evenementen hebben om je sportdoelen te bereiken.