Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Zeeland hecht veel waarde aan het behouden van haar sportkapitaal (hardware) en de kwaliteit ervan. Ook in krimpgebieden is het belangrijk dat er sport- en beweegvoorzieningen blijven voor bewoners, zodat sporten en bewegen ook in afstand bereikbaar blijft. Dit betekent niet dat automatisch bestaande voorzieningen gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang. Dat vraag creatieve oplossingen en wellicht aanpassingen van voorzieningen door bijvoorbeeld ‘multifunctioneel’ gebruik van schoolpleinen, sportparken en het meer beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Vanwege het toeristische karakter van Zeeland liggen er kansen om bezetting van sportaccommodaties te verbeteren als verbinding met toerisme wordt gezocht. We hebben het over het toekomstbestendig maken van de sportinfrastructuur, qua toegankelijkheid en beschikbaarheid voor zowel inwoners als toeristen.

Ambities

In het kader van het Zeeuws Sportakkoord zijn de volgende ambities geformuleerd:

  • Iedere kern in een Zeeuwse gemeente heeft een sport-, speel- en/of beweegvoorziening waar verschillende vormen van sport en bewegen mogelijk zijn. De voorziening is bereikbaar en toegankelijk; 
  • De Zeeuwse natuur is toegankelijk (95%) en toegankelijkheid blijft behouden, met aandacht voor de balans tussen beschermen, beleven en benutten, zodat Zeeuwse inwoners en toeristen de ruimte hebben om te gaan sporten en bewegen in de natuur én de natuur voor een ieder, ook in de toekomst, behouden en beleefbaar blijft;
  • Het duurzaam en beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte is een thema dat aandacht krijgt, gekoppeld aan het inwerking treden van de Omgevingswet.
00068a1a-30c6-457b-8d53-e36e471a8338

Zeeuwse projecten

01
Branding
Laten zien wat we in Zeeland hebben aan openbare (sport- en beweegvoorzieningen) en die actief open stellen en het gebruik ervan samen met partners te stimuleren en realiseren.
LEES MEER
02
Menukaart beweeginterventies openbare speelvoorzieningen
Ontwikkelen/inzetten van programma's bij openbare sport- en beweegvoorzieningen i.c.m. buurtsportcoaches/ ouderen- en of verenigingskader. 
LEES MEER
03
Bewegen in de natuur
Opleiden van (ouderen) consulenten en beweegconsulenten om de positieve effecten van bewegen in de natuur te laten ervaren.
LEES MEER
04
Routestructuren Zeeland
Binnen het Zeeuws Sportakkoord is het de uitdaging om te komen tot vernieuwde afspraken rondom (beheer en onderhoud) van routestructuren.
LEES MEER
05
Menukaart interventies/ subsidies verduurzaming van sportvoorzieningen
Er zijn verschillende mogelijkheden voor verenigingen met sportaccommodaties in eigendom en/of beheer om te verduurzamen.
LEES MEER
0
Ludus Zuid
Sportprofessionals hebben te maken met een sterk veranderde omgeving met steeds nieuwe vraagstukken en stakeholders. Ludus Zuid helpt jou hier graag mee.
LEES MEER

In Beweging

Het nieuwe programma ‘In beweging’ brengt topsporters uit Zeeland in beeld. In samenwerking met Omroep Zeeland werd het programma ontwikkeld.

Iedere topsporter heeft een verhaal. In het programma zie je de prestaties van de atleten en de motivatie achter de resultaten. Elke sporter vertegenwoordigt één van de doelen uit het Zeeuwse Sportakkoord. Het programma inspireert en laat zien wat een diversiteit aan topsporters Zeeland kent.

In deze aflevering komt zeiler Paul Hameetemen aan het woord. Hij is nog maar 17 jaar, maar zijn ambities zijn groot. Daarnaast introduceert een ondernemer uit Yerseke in Zeeland een nieuws soort waterfiets.