Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Sporten en bewegen is voor veel mensen met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus, hart- en vaatziekten of astma/COPD een belangrijk onderdeel van een gezondere leefstijl en heeft bijzonder veel positief effect op medicatie gebruik, bloedsuiker waardes, bloeddruk en geeft een energie en fit gevoel. Sinds 2020 is er een samenwerking tot stand gekomen tussen Zeeland in Beweging en SportZeeland, wie interventie eigener is van Elke stap Telt, genaamd: ‘De Zeeuwse Leefstijlroute’. 

Uitleg programma

‘De Zeeuwse Leefstijlroute’ is een laagdrempelig leefstijlprogramma waarbij wandelen centraal staat en daarbij gewerkt wordt aan de conditie en het leggen van sociale contacten. Door de samenwerking met de eerstelijnszorg wordt de doelgroep mensen met een chronische aandoening beter bereikt. Uit analyse blijkt dat 42% van de deelnemers is doorverwezen vanuit een zorgprofessional. De combinatie van beweging met andere leefstijlthema’s worden ingezet in de basis van de behandeling voor mensen met chronische aandoeningen met als streven o.a. het verminderen van medicijngebruik en afname van lichaamsgewicht. 

Uiteraard kunnen ook deelnemers mee doen zonder chronische aandoening. Denk hierbij aan personen die onvoldoende bewegen en/of niet tot nauwelijks participeren in de samenleving. Dankzij verschillende instapniveaus en de persoonlijke opbouwplannen is de interventie echter ook gezicht voor sportieve wandelaars. Deze personen kunnen ook als actieve vrijvilliger bij het project worden ingezet.

Kortom; 

'De Zeeuwse Leefstijlroute' richt zich op iedereen die het fijn vindt om gezamenlijk een mooie wandeling te gaan maken en daarbij (in)direct werkt aan zijn/haar gezondheid.

Het doel van dit leefstijlprogramma is dat de deelnemers zich vertrouwder gaan voelen met de gezonde leefstijl, daardoor meer in beweging komen en hun persoonlijke doelstelling ten aanzien van hun gezondheid behalen. Dit kunnen verschillende aspecten zijn, zoals onder andere het verbeteren van hun glucosewaarden, conditie verbeteren of één of meerdere sociale contacten leggen. Het streven is dat deze deelnemers na afloop doorstromen naar het reguliere aanbod in de wijk. 

Wat doet SportZeeland?
SportZeeland werkt samen met Zeeland in Beweging en zorgt voor de verbinding met de eerstelijnszorg en de gemeente. Daarnaast helpt SportZeeland de coördinator bij het uitvoeren van het programma.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Rianne Schröder.