Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Bij SportZeeland streven we naar een sportomgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht achtergrond, financiële middelen of eventuele beperkingen. Gelukkig worden we gesteund door diverse fondsen en stichtingen die zich hiervoor inzetten.

De fondsen en stichtingen hebben één duidelijk doel voor ogen: het bevorderen van gelijke kansen in de sport en het ondersteunen van initiatieven die inclusief sporten stimuleren. Dit kan variëren van:

  • financieren van sportprogramma’s voor mensen met een handicap
  • verstrekken van subsidies voor sportfaciliteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.
  • ondersteuning aan mensen die een hulpmiddel nodig hebben om volledig deel te nemen aan sportactiviteiten

Als je een project hebt dat bijdraagt aan inclusief sporten in Zeeland en je op zoek bent naar financiële ondersteuning, zijn er verschillende mogelijkheden om een aanvraag in te dienen. Op de website van de Zeeuwse Bibliotheek  vind je een handig overzicht van diverse fondsen en wat hun specifieke criteria zijn.

Stichting Zonneveld

Stichting Zonneveld biedt financiële hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, die woonachtig zijn in Zeeland en een lichamelijke of meervoudige beperking hebben.

“Zo onbezorgd mogelijk leven en meedoen met leeftijdgenoten, dat wensen wij ieder kind!”

Stichting Zonneveld biedt aanvragers hulp met het financieren van verschillende hulpmiddelen, faciliteiten rondom onderwijs en opleiding, sportfaciliteiten, vervoermiddelen en woningaanpassingen. Tevens ondersteunen zij clubs, verenigingen en organisaties waar kinderen met beperkingen terecht kunnen.

 

Good practice

Eén van de recente aanvragen  die we ontvingen, betrof een beschermende KEVO (knie/enkel/voet orthese) voor een 15 jarige jongen die  woonachtig is in Zeeuws-Vlaanderen.

Deze jongen loopt en beweegt met een orthese vanwege o.a. een beenlengteverschil, een incomplete voet en het ontbreken van kniebanden. Ondanks zijn beperking vecht hij voor zijn toekomst en zelfstandigheid.  Hij doet 3 avonden per week aan judo en traint met veel plezier samen met jongeren zonder lichamelijke beperkingen. Voor zijn trainingsmaatjes voelt de orthese als erg hinderlijk en dat weerhoudt hen van het beoefenen van de sport.

Er kon een beschermende orthese op maat gemaakt worden, die ervoor kan zorgen dat de trainingen aangenamer gaan verlopen, maar die werd niet vergoed door  WMO of ziektekostenverzekering. Vandaar de aanvraag bij onze stichting Zonneveld, die wij gehonoreerd hebben met de vergoeding van de volledige kosten.

www.stichtingzonneveld.nl

Wat doet SportZeeland?
SportZeeland verwijst mensen met een beperking en organisaties die deze doelgroep ondersteunt naar de fondsen en subsidies. Tevens maakt SportZeeland inzichtelijk welke fondsen en subsidies er aansluiten bij de vraag en stimuleert dat er gebruik van wordt gemaakt.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Julia Crucq