Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Vaardig in bewegen is een belangrijk thema van het Zeeuws Sportakkoord. Ieder kind heeft recht op een goede motorische ontwikkeling in een veelzijdige beweegcontext. Hiermee wordt bedoeld dat de beweegvaardigheid en het beweegplezier bij de jeugd vergroot moet worden en dat ieder kind minimaal één uur per dag beweegt voor, tijdens of na school. 

In Zeeland zien we in de eerste plaats een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. De meerwaarde van sport en bewegen wordt steeds meer gezien door onderwijs, maar kan zich nog meer vertalen naar de praktijk. Dan denken we enerzijds aan meer en kwalitatief beter bewegingsonderwijs en anderzijds aan meer ‘bewegend leren’. Door meer samenwerking tussen scholen zijn er meer kansen om gezamenlijk een vakspecialist aan te stellen. Ook zien we een rol weggelegd voor de sport- en beweegaanbieders, door meer aandacht te besteden aan de brede motorische ontwikkeling van kinderen tijdens de training, die bijvoorbeeld door de volleybalvereniging, voetbalverenging of tennisverenging gegeven worden. De motorische achterstanden die kinderen oplopen door minder sporten en bewegen, door sedentair gedrag en minder buitenspelen kan niet alleen door onderwijs opgevangen worden.

Feiten en cijfers

Momenteel zijn er geen specifieke cijfers over het beweeggedrag van kinderen en jongeren uit Zeeland. Wel is landelijk bekend dat slechts 55% van de Nederlandse kinderen voldoet aan de beweegrichtlijnen uit 2017. In het kader van het Zeeuws Sportakkoord zijn de volgende ambities geformuleerd:

  • Ieder kind in het basisonderwijs in Zeeland krijgt minimaal 1x per week bewegingsonderwijs van een vakspecialist; 
  • Sportaanbieders en buurtsportcoaches gebruiken beweegprogramma’s gericht op de brede motorische ontwikkeling van kinderen van 2 – 12 jaar, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan het vergroten van de beweegvaardigheid en het beweegplezier van kinderen; 
  • Zeeuws sporttalent kan zich optimaal ontwikkelen via doorlopende leerlijnen; 
  • Ieder kind beweegt dagelijks minimaal in totaal 1 uur, voor-, tijdens of na school.

Zeeuwse projecten

01
Zeeuws brede screening
In Zeeland vinden we de motorische ontwikkeling van kinderen belangrijk. Door de Zeeuws brede screening verkrijgen we inzicht in de motoriek van Zeeuwse basisschool kinderen.
LEES MEER
02
Talentboost
Met TalentBoost willen we In Zeeland sporttalenten ontdekken, erkennen en ze alle kansen bieden op een optimale ontwikkeling.
LEES MEER
03
Nijntje beweegdiploma
Beweeglessen waarin kinderen speelplezier beleven en alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Hiermee zorgen we ervoor dat kinderen "eerder" vaardige bewegers worden.
LEES MEER
04
Groene schoolpleinen & omgevingen
Veel schoolpleinen zien er leeg en desolaat uit. In Zeeland willen we het bewegen onder kinderen stimuleren door een uitdagende (groen) omgeving te creëren
LEES MEER
05
De Beweegschool
De Beweegschool is een verdieping van het Gezonde Schoolmodel. Elke dag bewegen en werken aan de motorische ontwikkelingen van kinderen staan hierin centraal.
LEES MEER

In Beweging

Het nieuwe programma ‘In beweging’ brengt de zes thema’s uit het Zeeuws Sportakkoord in beeld. In samenwerking met Omroep Zeeland is het programma ontwikkeld.

Veel Zeeuwse kinderen scoren qua motoriek onder de maat. Daarom zet de Prins Willem van Oranjeschool in Terneuzen volop in op bewegen.