Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Deze doorlopende leerlijn is door Dopingautoriteit en NOC*NSF ontwikkeld.

De leerlijn beschrijft per leeftijds- en ontwikkelfase welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn voor een dopingvrije sport. Passend bij deze fasen zijn drie verschillende basisvoorlichtingen voor sporters ontwikkeld: brons (± 15 jaar/talent), zilver (± 17 jaar/talent) en goud (topsporter). Zo wordt je kennis stap voor stap uitgebreid. Sporter die hiervoor in aanmerking komen krijgen hiervoor een uitnodiging om deel te nemen aan het programma.

Doping informatielijn

Mail

dopingvragen@dopingautoriteit.nl

WhatsApp

06 - 1122 6200

Contactpersoon
Heb je een vraag over deze leerlijn, neem contact op met onze collega's Gerben Schram of Rianne Schröder.