Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Begeleiding door TeamNL-experts op het gebied van sportpsychologie en topsportleefstijl waardoor jij het juiste doet, op het juiste moment en op de juiste manier, zodat jij je uiteindelijke sportdoel kunt bereiken!

Sportprestaties zijn niet alleen afhankelijk van jouw technische, fysieke en tactische kwaliteiten. Om optimale prestaties te kunnen leveren, is het belangrijk dat je ook mentaal sterk bent. Hoe ga je met de druk om? Of met het continue in de belangstelling staan? Hoe zorg je ervoor dat je niet afgeleid wordt? Dat je gefocust blijft? Sommige sporters kunnen hier van nature goed mee omgaan. Anderen hebben meer begeleiding nodig.

Sportpsychologie

Mentale vaardigheden kun je aanleren onder begeleiding van een sportpsycholoog. Hierbij kun je denken aan het leren omgaan met spanning en afleidingen, het vergroten van je zelfvertrouwen en het leren gebruik te maken van positieve functionele zelfspraak. TalentBoost biedt sporttalenten de mogelijkheid om deel te nemen aan webinars die onder leiding staan van sportpsycholoog Thijs Rentier. Wanneer de sporter aan alle webinars heeft deelgenomen wordt hij/zij uitgenodigd voor praktijksessies. Deze sessies staan onder leiding van de sportpsychologen Ad Vos en Thijs Rentier.

Thema’s webinar

De verschillende praktijksessie worden komende periode uitgewerkt. Deze worden op basis van stressfactoren ontwikkeld.

Topsportleefstijl

Als topsporter is het belangrijk om je leven rondom je sport op de juiste manier in te richten. Samen met een topsportleefstijlcoach kun je werken aan het verbeteren van je competenties die hiervoor nodig zijn, zoals plannen en organiseren, persoonlijk leiderschap en zelfregulatie. Je krijgt tools aangereikt om je uitdagingen aan te pakken.

TalentBoost biedt de sporttalenten en ouders 2 bijeenkomsten (online) per jaar topsportleefstijl aan.

Contactpersoon
Heb je een blessure of een vraag over deze leerlijn, neem contact op met onze collega's Gerben Schram of Rianne Schröder.