Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Meer aandacht voor sport en bewegen nodig in Gecombineerde Leefstijlinterventies

Mulier Instituut (2024-03-20)

Er moet meer aandacht zijn voor sporten en bewegen binnen de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI). Dat vinden leefstijlcoaches die GLI-programma’s aanbieden. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder leefstijlcoaches van twee programma’s.
 

Nederlanders zijn de afgelopen tien jaar even veel blijven sporten

Mulier Instituut (2023-11-16)

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 nauwelijks veranderd. Het percentage dat lid is van een sportvereniging neemt over een langere periode licht af, maar blijft de laatste jaren ondanks corona redelijk stabiel. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.
 

Handreiking voor regionaal samenwerken rondom GLI's

Kenniscentrum sport en bewegen (2023-08-02)

Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) helpen bij het terugdringen van overgewicht. Dit type aanpak richt zich op gezonder eten, meer bewegen en duurzame gedragsverandering. Maar het implementeren van een GLI blijkt vaak nog een uitdaging. Recent verschenen een handreiking en infographic, die daarbij gaan helpen.
 
Op basis van een evaluatie verscheen deze week een handreiking en infographic. Met daarin antwoord op praktische vragen rondom thema’s als contractering, financiering, netwerkvorming, verbreding van de GLI, communicatie, implementatie en borging. Met deze handreiking kunnen samenwerkingsverbanden in het hele land nu zelf aan de slag met het implementeren van een GLI in hun regio. 
 

Kwart Nederlanders begon recent met een nieuwe sportieve activiteit

Mulier Instituut (2023-05-25)

Van de volwassen Nederlanders is 28 procent in de periode van mei 2021 tot mei 2022 een sportieve activiteit gestart. Het gebruik van media speelt daarbij een belangrijke rol: niet alleen bij het leren, maar ook bij het beoefenen zelf. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 
 

Zeven succesfactoren voor de verbinding tussen tweedelijnszorg- en sportprofessionals

Mulier instituut (2023-04-07)

Leefstijl, waaronder sporten en bewegen, krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft al initiatieven om zorgprofessionals en professionals uit het sport- en beweegdomein met elkaar te verbinden. Op basis van interviews zet het Mulier Instituut zeven succesfactoren op een rij.

Lees meer

Praktische tips en tools voor beweegstimulering bij jonge kinderen op één plek

Kenniscentrum sport en bewegen (2023-03-30)

In bijna elke gemeente spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol bij het stimuleren van bewegen. Als het gaat om bewegen bij baby’s, dreumesen en peuters valt er nog een wereld te winnen. Richt jij je als buurtsportcoach op jonge kinderen of ben je dat van plan? Dan is de toolbox ‘beweegstimuerling jonge kinderen’ er voor jou! In deze online toolbox vind je relevante informatie, praktische tips en tools verzameld op één plek.

Lees meer

Lessen uit vijftien jaar buurtsportcoach

Mulier instituut (2023-01-06)

Wat heeft vijftien jaar aan inzet van buurtsportcoaches opgeleverd? En welke lessen kunnen we daaruit halen voor een nieuwe landelijke regeling? Daarover schrijft onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.
 

Sportverenigingen creëren in kleine stapjes sportomgeving

Mulier instituut (2022-12-02)

Steeds meer sportverenigingen zijn bezig de sportomgeving gezonder te maken. Zo zijn steeds meer verenigingen rookvrij en zijn er steeds vaker gezondere opties in de sportkantine. In maatregelen tegen problematisch alcoholgebruik zit minder ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.
 

Steeds meer middelbare scholen met extra lesaanbod sport en bewegen naast de gymles

Mulier instituut (2022-12-01)

In de afgelopen acht jaar is het aandeel scholen in het voortgezet onderwijs met aanvullend lesaanbod sport en bewegen gestegen: van 53 procent in 2014 naar 80 procent in 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om Bewegen, Sport en Maatschappij of Lichamelijke Opvoeding 2. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder docenten lichamelijke opvoeding (LO).
 

Individualisering sportdeelname neemt verder toe

Mulier instituut (2022-02-17)

Sinds 2001 beoefenen volwassen Nederlanders steeds vaker sporten waar geen anderen voor nodig zijn. Dat blijkt uit een data-analyse van het Mulier Instituut.
 

Wat vinden Nederlanders van hun beweeggedrag?

Kenniscentrum sport en bewegen (2022-01-20)

Hoe schatten Nederlanders eigenlijk hun beweeggedrag in? Deze nieuwe factsheet geeft hier een antwoord op. Via een peiling hebben we Nederlanders gevraagd naar hun beweeggedrag, de effecten van bewegen en wat hen zou helpen meer beweging in de dag te brengen. Wist je bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de Nederlanders denkt voldoende te sporten en bewegen?
 

Als buurtsportcoach meer weten over de waarde van sport en bewegen?

Kenniscentrum sport en bewegen (2022-01-04)

Buurtsportcoaches (en cultuurcoaches) zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de maatschappij. Zo vervullen zij niet alleen een ontzettend belangrijke rol als het gaat om mensen in beweging te krijgen, maar ook om mensen in beweging te houden. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft bijgedragen aan een factsheet van sportindebuurt.nl, waar jij als buurtsportcoach meer informatie krijgt over de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen. 
 

Handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein' gepresenteerd

Kenniscentrum sport en bewegen (2021-06-23)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gepresenteerd. Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals om armoede te signaleren en gezinnen in armoede te ondersteunen en te stimuleren. Met daarin ook aandacht voor het bevorderen van een leefstijl die eraan bijdraagt dat kinderen, jongeren en ouders lichamelijk gezond en fit zijn. De lancering van de handreiking plaveit wegen om juist nu vanuit de sport in gesprek te gaan met sociale professionals die werken met gezinnen en geldzorgen. 
 

Belang van sport en bewegen wordt niet serieus genomen in coronacrisis

NOC*NSF (2021-04-29)

Opnieuw blijkt uit onderzoek dat de coronacrisis zware impact heeft op de sportdeelname in Nederland. Ruim de helft (52%) van de Nederlanders is tijdens de coronacrisis minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt. Daarnaast voelt 43% van de Nederlanders zich fysiek minder fit, op mentaal vlak geldt dat voor 41% van de Nederlanders. Bij Nederlanders die minder zijn gaan sporten of gestopt zijn is dat percentage zelfs nog hoger: fysiek (57%) en mentaal (49%). Dat blijkt uit onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ over de maand maart 2021, uitgevoerd door Kantar in opdracht van NOC*NSF
 

Lees meer