Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam; Dat zijn de beloftes van het programma ‘Doortrappen, een programma dat ouderen helpt veilig en vol vertrouwen door te gaan met fietsen. 

Ouderen hebben vaak al hun hele leven gefietst en hebben dus veel ervaring. Maar, met de leeftijd, neemt het reactievermogen af en worden de spieren minder soepel. Het wordt moeilijker om de fiets onder controle te houden of een noodstop te maken. Ook gewoontegedrag, zoals met een zwaai over de bagagedrager opstappen, leidt eerder tot ongelukken.

Meer informatie

Het programma ‘Doortrappen’ valt binnen het thema kwetsbare- en onervaren weggebruikers. (Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma ‘Doortrappen’ heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. ‘Doortrappen’ motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk rondom de ouderen in elke gemeente helpt daarbij.

De Provincie Zeeland ondersteunt het programma Doortrappen met als doel om samen met Zeeuwse gemeenten bij te dragen aan een veiliger fietsklimaat.

Heldere informatie, tips en activiteiten helpen de Doortrapper bewust te worden en simpele aanpassingen direct in de praktijk te brengen. Ook met elkaar in gesprek gaan over fietsen en ouder worden, dat motiveert!

 Het is de ambitie om de fietsveiligheid onder oudere fietsers te verbeteren, want veilig blijven fietsen is heel belangrijk. 

Doortrappen in jouw gemeente? Dat kan!

Doortrappen bestaat uit een landelijk netwerk met vertakkingen in provincies en gemeenten. Het is een programma waarmee met bescheiden inspanning een
duurzame impact kan worden bereikt met:

Wil jij de mogelijkheden bespreken voor in jouw gemeenten? Neem dan zeker contact op met onze collega. 
Wat doet SportZeeland?
SportZeeland verzorgt in opdracht van de Provincie Zeeland, met medewerking van ROVZ, de implementatie van het programma Doortrappen binnen de Zeeuwse gemeenten.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Rianne Schröder.