Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

SportZeeland organiseert in samenwerking met lokale partners health checks. Tijdens deze check worden gezondheidsparameters gemeten en besproken met de deelnemers. De check beoogt de deelnemers inzicht te geven in onderdelen van hun motorische fitheid en risicofactoren van eenzaamheid en sociaal welbevinden.

De health check wordt uitgevoerd door SportZeeland in samenwerking met de gemeente of lokale uitvoeringsorganisaties. Betrokken partijen zijn onder andere wijkverpleegkundigen, een (huis)arts en andere vrijwilligers. Bij binnenkomst wordt een vragenlijst ingevuld en worden vervolgens alle onderdelen in vaste volgorde uitgevoerd. De uitkomsten worden besproken in een adviesgesprek en de deelnemer krijgt de scorelijst mee naar huis. De data wordt anoniem (AVG-proof) verwerkt voor een health check rapportage.

Uitvoerende taken

Om een health check uit te kunnen voeren dienen er verschillen taken uitgevoerd te worden. Deze taken staan rechts in het document weergegeven. Bepaalde taken worden naar keuze uitgevoerd door SportZeeland of de lokale organisatie (zie te verdelen taken). Dit document kunt u downloaden voor meer informatie. 

In 2024 staan in de volgende gemeenten een Health Check op de planning

Op basis van een intakegesprek wordt de planning en draaiboek opgesteld en binnen welke context de health check wordt georganiseerd. 
Wilt u ook een health check uitvoeren voor de inwoners van uw gemeente? Neem dan contact op onze college Rick Huibregtse.

Wat doet SportZeeland?
SportZeeland ondersteunt in de organisatie van een healthcheck. We faciliteren alle benodigdheden en maken een rapportage van de verzamelde (anonieme) data, zodat dit gebruikt kan worden door gemeenten om het beleid te optimaliseren.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega's Rick Huibregtse of Yaël van Bergeijk.