Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school, dat is de missie van het programma Gezonde School. Een Gezonde School besteed haar tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt om planmatig en integraal aan de slag te gaan met gezonde leefstijl en bovenal de gezondheid van leerlingen structureel te bevorderen.

Thema's

Om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl op school kiest de school één of meerdere thema’s. Per thema kunnen zij een certificaat aanvragen. Ze moeten hiervoor voldoen aan een aantal criteria op het gebied van educatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. 

Elke school kan zelf aan de slag met het werken aan een gezonde leefstijl, door gebruik te maken van verschillende materialen op de site. Desgewenst kan je ondersteund worden door een Gezonde School-adviseur. Deze adviseur helpt je bij het voldoen aan alle eisen en het aanvragen van het vignet. Kortom, ook jouw school kan een Gezonde School worden!

De adviezen op het thema ‘Voeding’ of ‘Bewegen en Sport’ worden vanuit SportZeeland gegeven. 

 

Voeding
Leerlingen met een gezondere leefstjil presteren beter op school. Als leerlingen leren hoe ze gezondere keuzes maken in wat ze eten en drinken, draagt dat bij aan een gezondere leefstijl.
Bewegen en Sport
Leerlingen ontwikkelen plezier in bewegen, doordat zij motorisch vaardig worden en daardoor succeservaringen opdoen. Wie op jonge leeftijd plezier ervaart, ontwikkelt een actieve leefstijl voor later.

Feiten en cijfers

+
Zeeuwse Basisscholen

Op dit moment zijn er +/- 70 Zeeuwse scholen met het vignet Gezonde School, met gezamenlijk +/- 100 themacertificaten. Natuurlijk zijn er nog veel meer scholen in Zeeland. Daarom is de ambitie dat elke school in Zeeland een 'Gezonde School' wordt!

70+

Inschrijven ondersteuningsaanbod

Wil je aan de slag met de Gezonde School-aanpak en kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Dat kan! Jaarlijks kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod. Kijk daarom voor meer informatie over de aanvraag van ondersteuningsaanbod op de website van de gezonde school. 

Wat doet SportZeeland?
Wanneer een school ondersteund wil worden op de thema's Sport en Bewegen of Voeding dan zal er vanuit SportZeeland een adviseur aangesteld worden. Zij adviseren de school om te werken aan een gezonde leefstijl voor de leerlingen.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega's Alyssa Dijkstra of Yaël van Bergeijk.