Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

In navolging van het succesvolle Jeugdfonds Sport & Cultuur is er nu ook het Volwassenenfonds Sport & Cultuur! Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor Volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Sporten en/of deelnemen aan een culturele activiteit heeft immers een positief effect op mensen en is het dus van belang dat iedereen hieraan kan deelnemen.

De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport en cultuur bij volwassenen. Gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het fonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur. 

Feiten en cijfers

Tot januari zijn er in totaal 334 goedgekeurde aanvragen, 151 actieve aanbieders en 128 actieve intermediairs. 

aangehaakte gemeentes

Vanaf de oprichting in januari 2020 van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zijn er landelijk al 16 gemeenten aangehaakt.

16

Redenen om aan te haken

Het Volwassenenfonds richt zich op het faciliteren van uw gemeente. DIt doen we bijvoorbeeld door financiële rapportages te draaien, te ondersteunen bij de administratie en inrichting van het fonds, communicatiemiddelen te ontwikkelen en te helpen bij het werven van intermediairs. Kortom; er zij veel overeenkomsten met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
 

Haakt u ook aan?

Als gemeente is het erg aantrekkelijk om aan te haken bij het Volwassenenfonds: 

Wat doet SportZeeland?
Net als bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland verzorgt SportZeeland de backoffice functie voor Zeeland.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Rianne Schröder.
Klik hier...

...om naar de website van het Volwassenenfonds te gaan voor meer informatie.