Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Kenniscentrum sport en bewegen (2023-01-24)

Naar schatting heeft 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, waardoor meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. Wat werkt om deze doelgroep in beweging te krijgen en te houden? 
 

Lees meer 

Sporters met een beperking lopen meer risico op grensoverschrijdend gedrag

Mulier Instituut (2022-12-09)

Sporters met een beperking hebben een verhoogd risico om seksueel, fysiek en emotioneel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut onder diverse betrokkenen op de sportclub.
 

Lees meer 

Infographic sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar

Alles over sport (2022-12-01)

Meedoen met sport en buiten actief zijn, dat gun je iedereen. Maar voor mensen met een lichamelijke (fysieke) beperking is dit niet zo vanzelfsprekend. Soms hebben zij een sporthulpmiddel – zoals een sportrolstoel of sportprothese – nodig bij het uitoefenen van hun sport. Door gebrek aan kennis en ingewikkelde regels is dit in de praktijk een uitdaging. Om ervoor te zorgen dat meer mensen het sporthulpmiddel krijgen dat zij nodig hebben, is in 2022 een nieuwe uitgave van de handreiking sporthulpmiddelen gemaakt. Inclusief handvatten en aanbevelingen voor alle partners in de keten.
 

Lees meer 

PTSS in relatie tot sporten en bewegen

Mulier Instituut (2022-09-12)

Steeds meer mensen hebben een Posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Mensen met PTSS hebben last van depressieve en angstgevoelens, prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag. Sport en bewegen kan helpen om deze klachten te verminderen.
  

Lees meer 

Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF lanceren sport- en beweegdeelname Index voor mensen met een beperking

NOC*NSF (2022-07-21)

Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF hebben de handen ineengeslagen om de sportdeelname van mensen met een beperking in kaart te brengen. De resultaten laten zien dat met name jongeren met een beperking veel minder sporten dan jongeren zonder beperking.
  

Lees meer 

Weinig vooruitgang in sport- en bewegdeelname van mensen met een beperking

Mulier Instituut (2022-01-25)

Mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Ook sporten, fietsen en wandelen ze minder vaak in hun vrije tijd dan mensen zonder beperking. Sinds 2001 zien we alleen bij wandelen een groei in deelname. Dit geldt zowel voor mensen met als zonder beperking. Dit blijkt uit een trendanalyse van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking die het Mulier Instituut in samenwerking met het RIVM in 2021 heeft uitgevoerd.
  

Lees meer 

Aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen

Mulier Instituut (2021-06-08)

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Een van de pijlers van dit akkoord is Inclusief sporten en bewegen. De doelstelling is: “dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.  Meer dan de helft van de 77 sportbonden in Nederland heeft aandacht voor sporters met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking.
  

Lees meer