Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Huisvesting bewegingsonderwijs

Mulier instituut (2023-11)

Scholen binnen het primair onderwijs moeten vanaf september 2023 voor alle leerlingen minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs verzorgen. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van Vereniging sport en Gemeenten (VSG) gemeenteambtenaren gevraagd over hoe zij basisscholen in staat stellen om aan de wettelijke verplichting te voldoen. 

Lees meer

Wat te doen als bevoegd bekwaam onvindbaar is?

School en Wet (2023-07-11)

Het lerarentekort en bewegingsonderwijs in het primair onderwijs wordt steeds groter. Niet alleen landelijk maar ook in Zeeland komt dit probleem steeds vaker voor. Met name in het bewegingsonderwijs. De vraag is; Hoe kan een school voldoende bewegingsonderwijs aanbieden als zij door het lerarentekort onvoldoende bevoegde leerkrachten heeft? Brechtje Paijmans en Bastiaan Goedhart hebben in een artikel beschreven op welke manier je hiermee kunt omgaan.

Lees meer

Steeds meer basisscholen en gemeenten meten motorische vaardigheden van kinderen

Mulier instituut (2023-01-10)

Vier op de vijf scholen in het primair onderwijs meten de motorische vaardigheden van leerlingen. Ook 70 procent van de gemeenten gebruikt inmiddels een meetinstrument voor motorische vaardigheden. Dat is een flinke toename ten opzichte van eerdere jaren. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees meer

Voldoende bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs op de basisschool?

Mulier instituut (2022-12-15)

Het docententekort is al enige tijd een groot probleem, maar ook uit de hoek van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (po) lijkt in sommige regio’s een tekort aan bevoegde leerkrachten te ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en de KVLO.

Lees meer

Erkende beweeginterventies 0-4 jarigen

Alles over sport (2022-07-28)

Op jonge leeftijd is het belangrijk dat kinderen bewegen, maar welke interventies zijn er geschikt voor kinderen van 0-4 jaar oud? In dit artikel worden beweegaanpakken beschreven van kinderen van die leeftijd, die op verschillende plekken naar tevredenheid zijn uitgevoerd.. Bijvoorbeeld binnen de kinderopvang, de wijk en sportvereniging.

Lees meer

Wat bepaalt hoeveel kinderen buitenspelen?

Mulier Instituut (2022-06-29)

Of en hoeveel kinderen buitenspelen hangt af van veel verschillende factoren. Als we buitenspelen willen stimuleren, moeten we met al die factoren rekening houden. Het Mulier Instituut brengt deze factoren in kaart.   

Lees meer

Effecten van bewegen voor kinderen en jongeren

Alles over sport (2022-05-12)

Kinderen die op jonge leeftijd voldoende en gevarieerd bewegen in een uitdagende omgeving hebben gemiddeld betere algemene motorische vaardigheden. De grootste ontwikkeling van de basismotorische vaardigheden vindt plaats tot en met een jaar of 8, maar dit loopt ook nog door tot na de basisschoolleeftijd.

Lees meer

Een veilig en beweegvriendelijke schoolomgeving

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2022-05-12)

Bijna de helft van de kinderen in Nederland zit te veel en beweegt te weinig. Terwijl kinderen niet zijn gemaakt om de hele dag op school binnen te zitten. Een beweegvriendelijke of beweegstimulerende schoolomgeving zou de norm moeten zijn, zodat kinderen meer verleid worden om te bewegen. Maar hoe creëer je een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving?

Lees meer

Nieuw beweegadvies jonge kinderen

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2022-03-07)

Voldoende en gevarieerd bewegen draagt bij aan een goede gezondheid, dit geldt voor iedereen. De beweegrichtlijn die bekend is, adviseert hoeveel en welk type beweging nodig is voor een goede gezondheid voor iedereen vanaf 4 jaar. Het nieuwe advies over bewegen is specifiek gericht op kinderen onder de 4 jaar. 

Lees meer

Lopen of fietsen naar school levert kwartier extra beweging per dag op

Mulier Instituut (2022-02-16)

Van en naar school wandelen kost kinderen gemiddeld 16 minuten per dag, fietsen gemiddeld 13 minuten. Het stimuleren van wandelen of fietsen van en naar school kan kinderen dus een kwartier extra beweging per dag opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het RIVM.

Rekenen meest geschikte vak voor bewegend leren

Mulier Instituut (2022-02-07)

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te passen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Mulier Instituut onder voornamelijk groepsdocenten.

Jongens spelen vaker veel buiten dan meisjes

Mulier Instituut (2022-01-20)

Geslacht, leeftijd en etniciteit hangen samen met veel buitenspelen; jongens, jonge kindren (4-6 jaar) en kinderen zonder migratieachtergrond spelen vaker veel buiten dan meisjes, oudere kinderen (10-11 jaar) en kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut op basis van GGD kindmonitoren onder ouders van 4-11 jarigen. 

Hoe staat het bewegingsonderwijs ervoor?

Mulier Instituut (2021-12-07)

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over de stand van zaken in het Nederlandse bewegingsonderwijs. Onderzoeker Sofie Vrieswijk van het Mulier Instituut beantwoordt daar vijf vragen over. Ze gaat in op de nieuwe wettelijke norm, het aantal vakleerkrachten, aandacht voor motorische vaardigheden en de verantwoordelijkheid van scholen. Ook beschrijft ze hoe scholen daarbij via beleid kunnen worden ondersteund.
 

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown

Mulier Instituut (2021-09-14)

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen in Nederland motorisch minder vaardig dan de kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Deze achteruitgang is mogelijk te wijten aan het wegvallen van het georganiseerde beweeg- en sportaanbod voor basisschoolkinderen. Er kon niet meer bij de sportvereniging gesport worden en er waren geen lessen bewegingsonderwijs meer op school.
 

Het belang van goed bewegingsonderwijs

Mulier Instituut (2021-08-02)

In het vakblad Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Daarin benadrukt hij het belang van bewegingsonderwijs. Er zijn mooie initiatieven om kinderen meer te laten bewegen, maar in de praktijk bestaat het bewegingsonderwijs te vaak nog uit enkel een paar uurtjes in een kleine gymzaal. Via meer verbinding tussen onderwijs en sport, ook qua ruimtelijke voorzieningen, is veel winst te behalen.
 

Handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein' gepresenteerd

Kenniscentrum sport en bewegen (2021-06-23)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gepresenteerd. Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals om armoede te signaleren en gezinnen in armoede te ondersteunen en te stimuleren. Met daarin ook aandacht voor het bevorderen van een leefstijl die eraan bijdraagt dat kinderen, jongeren en ouders lichamelijk gezond en fit zijn. De lancering van de handreiking plaveit wegen om juist nu vanuit de sport in gesprek te gaan met sociale professionals die werken met gezinnen en geldzorgen. 
 

Bouwstenen voor een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving

Kenniscentrum sport en bewegen (2021-06-09)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft een tipsheet ontwikkeld om een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving te creëren. Deze tipsheet geeft handvatten en informatie over dit onderwerp. Aan de hand van zes pijlers wordt inzichtelijk gemaakt wat belangrijk is binnen dit thema.