Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

In gesprek over de leefomgeving van senioren

Kenniscentrum sport & bewegen (2022-06-22)

Hij is af! De ‘inspiratietool leefomgeving senioren‘. Bedoeld om in gesprek te gaan over een gezonde en veilige leefomgeving voor senioren. In gesprek? Wie? Beleidsambtenaren in het sociale en fysieke domein, en professionals vanuit bijvoorbeeld de GGD. De tool enthousiasmeert en activeert hen om sámen te kijken hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving, in combinatie met de inzet van activiteiten, een gezond leven van senioren kan stimuleren.

Lees meer

Sport- en beweegbeleid gemeenten: aandacht voor ouderen, maar verbeteringen nodig

Mulier instituut (2022-01-18)

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.

Lees meer

Ouderen en vrouwen met migratieachtergrond sporten minder vaak

Mulier instituut (2021-08-17)

Nederlandse ouderen en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond sporten minder vaak dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar sportgedrag van en ervaren racisme door biculturele Nederlanders.
 

Lees meer

Nieuw: e-book ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen’

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2021-08-17)

Voldoende bewegen is van grote invloed op de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Benieuwd wat jij als zorgverlener in de eerstelijn kunt betekenen voor deze ouderen? Het e-book ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen’ helpt je op weg.
 

Lees meer

Beweegposter voor ouderen

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2021-06-04)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft een beweegposter ontwikkeld met oefeningen voor ouderen en informatie over de beweegrichtlijnen. 
 

Lees meer

Hoe zien sportverenigingen hun toekomst?

Mulier instituut (2019-10-28)

Ongeveer vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich nauwelijks zorgen om het voortbestaan van de vereniging en zien de toekomst van hun vereniging (zeer) zonnig in (44%). Bijna de helft van de verenigingen (45%) ziet de toekomst niet positief in, maar is ook niet somber. Dit blijkt uit de factsheet van het Mulier Instituut. De meeste van deze verenigingen geven aan uitdagingen te zien voor het voortbestaan van de vereniging, maar verwachten dat ze de uitdagingen aankunnen. Kleine verenigingen (≤ 100 leden, 15%), verenigingen van semi-individuele sporten (12%), met binnensporten (12%) en zonder eigen accommodatie (16%) zijn het vaakst negatief over hun toekomst. Het aandeel sportverenigingen dat de toekomst van de vereniging negatief inziet is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld (van 6% in 2009 naar 11% in 2019).
 

Lees meer

Factsheet Ambitie van sportverenigingen om te werken aan een thema uit het Nationaal Preventieakkoord

Mulier instituut (2019-09-30)

Hoewel sportverenigingen een grote rol toebedeeld krijgen om de doelen in het Nationaal Preventieakkoord te behalen, is drie kwart (68%) van de sportverenigingen onbekend met het akkoord. Het doel dat volgend jaar 2500 sportverenigingen rookvrij zijn en een gezonder aanbod in de kantine hebben lijkt niettemin haalbaar.

Dat concludeert het Mulier Instituut na onderzoek bij sportverenigingen naar hun ambities om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord, zoals roken, alcohol en een gezond aanbod in de sportkantine.

Andere bevindingen:

  • In mei van dit jaar waren 1000 sportverenigingen rookvrij en ongeveer 6000 sportverenigingen hebben ambitie om op dit thema slagen te maken. Dit is bijna de helft van de sportverenigingen die een eigen accommodatie of complex beheren (46%).
  • Het doel om volgend jaar bij 2500 sportverenigingen een gezonder aanbod in de kantine te hebben lijkt haalbaar. Eind 2018 waren ongeveer 1500 sportverenigingen aangesloten bij Team:Fit en daarmee aan de slag met een gezondere sportkantine. Ongeveer 4500 sportverenigingen met een eigen kantine hebben de ambitie om in de komende twee jaar te werken aan gezond voedingsaanbod in de sportkantine (33%).
  • Om het doel te behalen dat alle sportverenigingen in 2025 kennis bij barvrijwilligers bevorderen over verantwoord alcoholgebruik, zijn extra stappen nodig. In 2016 gaf 56 procent van de sportverenigingen waar alcohol wordt geschonken aan dat leden een Instructie Verantwoord Alcoholbeleid (IVA) hebben gevolgd. Dit jaar geeft een op de vijf sportverenigingen aan niet of misschien aan dit thema te willen werken.

In 2018 is door meer dan zeventig verschillende partijen het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Hierin staan afspraken over doelstellingen, maatregelen en acties die een bijdrage moeten leveren aan een gezonder Nederland. Het Preventieakkoord focust op drie thema’s: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht en stelt dat organisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ontmoedigen van ongezond gedrag en daarmee het realiseren van een gezonde generatie. Hierbij worden ook sportverenigingen als belangrijke omgeving gezien.

Lees meer

Contributiemonitor 2017/2018 (2019). Contributies en toegansprijzen in de Nederlandse sport, 1-meting

Davids, A. Hover, P., Boer de, W., & Schoemaker, J. (2019-08-01)

Betaalbaar sportaanbod is een belangrijk aandachtspunt op de gemeentelijke beleidsagenda. Sportverenigingen kennen vaak een lage financiële bijdrage in vergelijking met andere sportaanbieders. Maar gezien de ontwikkelingen, is het de vraag of dit zo blijft. Wat betekent dit voor groepen met minder bestedingsruimte en een mindere voorkeur voor sport, als contributies hoger worden? Kunnen ze hierdoor uitgesloten worden van sportparticipatie? Tegen deze achtergrond is het van belang in kaart te brengen hoe hoog de contributies zijn en hoe die zich ontwikkelen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is samen met het Mulier Instituut in 2016/2017 begonnen met het meerjarig volgen van de contributies.

Bij voetbal- en tennisverenigingen is sprake van een sterke relatie tussen de contributie van senioren en junioren of pupillen Bij voetbalclub is er sprake van een relatief vaste verhouding tussen deze contributies, ongeacht of het in termen van contributies, een goedkope of dure vereniging betreft.

Tot nu toe zijn de contributies van negen sporten onder de loep genomen. Hockey spant de kroon met gemiddeld 281 euro voor een seniorenlidmaatschap. Ook junioren betalen voor deze sport in vergelijking met de andere meer (255 euro). Tennis, atletiek en voetbal zijn de ‘goedkopere’ sporten. Bij een tennisvereniging betaalt een volwassene gemiddeld 141 euro en een junior nog net geen 80 euro. Bij atletiekverenigingen betalen senioren gemiddeld 172 euro en junioren 144 euro per jaar. Dit komt omdat het bij tennis gebruikelijk is om apart te betalen voor trainingen en competitie en bij atletiekverenigingen soms geen accommodatie gebruikt wordt. Senioren voetballers hoeven gemiddeld nog geen 200 euro per jaar te betalen. De junioren gemiddeld 141 euro. Deze relatief lage contributies gaan wel gepaard met grote verschillen tussen verenigingen binnen de sporten. Tennis-, atletiek- en voetbalcontributies lopen uiteen van rond de 50 euro tot en met ruim boven de 400 euro. 
De meeste sporten hebben een volwassenen contributie tussen de 200 en 250 euro per jaar en een junioren contributie tussen de 150 en 200 euro per jaar. Basketbal en hockey zijn hierbij de uitzonderingen. Bij pupillen (alleen in kaart gebracht bij tennis, voetbal, korfbal en basketbal) ligt dit rond de 100 euro.
Een gemiddeld zwemkaartje kost in Nederland € 4,90. In Zeeland € 4,60.

De contributiemonitor toont behoorlijk wat verschillen in contributies. Sommigen sporten zijn duurder, maar ook binnen een sport gelden uiteenlopende tarieven. De belangrijkste samenhang is die met de stedelijke omgeving. Hoe meer inwoners/bevolkingsdichtheid of hoger opleidingsniveau en kleinere afstand tussen accommodaties, hoe hoger de gemiddelde contributies. Sportbeleid heeft daar een klein beetje invloed op. Gemeenten die hier meer aan uitgeven hebben in de regel ook lagere contributies.

Lees meer

Factsheet interventie Zeeland in Beweging

SportZeeland (2019-07-22)

In Zeeland willen we zoveel mogelijk Zeeuwen aan het bewegen krijgen. Samen hebben wij onze ambities uitgesproken in het Zeeuws Sportakkoord. Zeeland in Beweging zet zich in om de beweegparticipatie van inactieve volwassenen met een chronische beperking, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en astma/COPD. In het voorjaar van 2019 is SportZeeland samen met Zeeland in Beweging aan de slag te gaan om de aanpak voor heel Zeeland beschikbaar te maken. Dit is gelukt. In deze factsheet is meer terug te lezen over het programma.

Lees meer

Factsheet interventie Fitavie

SportZeeland (2019-07-22)

In het onlangs gesloten Zeeuws sportakkoord, hebben we met elkaar doelstellingen afgesproken om zoveel mogelijk Zeeuwen aan het bewegen te krijgen. Onlangs is de Fitavie pilot gestart bij TerWeel. Fitavie is een app voor ouderen met bewegingsachterstand. Met deze app willen we in samenwerking met de zorgcentra en eerstelijn- en tweedelijnszorg de focus leggen op o.a. (dementerende) senioren met bewegingsachterstand. In bijgevoegde factsheet lees je alles over deze nieuwe interventie.

Lees meer

Factsheet wandelen per provincie

SportZeeland (2019-07-22)

Nederlanders maken samen 441 miljoen wandelingen per jaar. Een mooie route, een rondje vanuit huis om fit te blijven, een wandeling met de hond of lekker op een zonnige dag met je kinderen naar het park. Vaak lopen we op de bonnefooi, maar ruim 66 miljoen keer trokken we er speciaal op uit om routes te lopen. Mooie routes die ons laten genieten van buiten zijn, rust en natuur, maar ook de mooiste plekken laten zien en verrassen met bezienswaardigheden.

In Zeeland maken we 14.827.000 wandelingen van minimaal 1 uur. Dit is 3,4% van het totaal. In totaal geven we €39,20 uit per wandelaar per jaar aan wandelproducten. Zie de factsheet voor alle resultaten per provincie.

Lees meer

SROI Sport en Bewegen

Mulier Instituut (2019-06-19)

De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland bedraagt naar schatting 1 op 2,51. Dit betekent dat geraamd wordt dat de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen ruim 2,5 keer hoger zijn dan de investeringen die erin worden gedaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat door Rebel en Mulier Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport is uitgevoerd.

De resultaten van het onderzoek zijn door Karin van der Maat van Kenniscentrum Sport op 19 juni gepresenteerd tijdens de werkconferentie van de Vereniging Sport en Gemeenten in Utrecht.

Andere uitkomsten zijn:

  • De totale kosten van sport en bewegen bedragen 4,4 miljard euro terwijl de opbrengsten zijn geraamd op 11,1 miljard euro.
  • De SROI van sport en bewegen verschilt per gemeente: die varieert van 1 op 1,60 tot 1 op 3,40. Gemeentelijk beleid en vooral externe factoren beïnvloeden het sport- en beweeggedrag en daarmee de maatschappelijke opbrengsten en de SROI.
  • Mensen die sporten en bewegen investeren verhoudingsgewijs het meest van alle betrokken partijen. Er zijn voor deze groep ook veel maatschappelijke opbrengsten (o.a. hogere levensverwachting), net als voor het bedrijfsleven (o.a. productiviteit).

Lees meer

Zo sport Nederland . Trends & ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2018)

NOC*NSF (2019-05-27)

In dit rapport zijn de laatste ontwikkelingen in sportdeelname in Nederland van de afgelopen 5 jaar gebundeld. De belangrijkste onderliggende databronnen zijn de leden- en lidmaatschapscijfers van sportbonden aangeslotenbij NOC*NSF en de maandelijkse Sportdeelname Index uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF. Het rapport dient als bron van informatie voor de hele sportbranche van Nederland. Het toont zowel deontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappende sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

Belangrijkste trends/ontwikkelingen in provincie Zeeland:

1. Aantal inwoners dat sport is 59%. 21% is lid van een vereniging.

2. Zeeland heeft het minste aantal sporters en leden.
3. Fitness, wandelsport en zwemsport zijn de populairste sporten. Fitness en wandelsport vooral populair onder volwassenen. Zwemsport bij kinderen.
4. Gymnastiek en tennis dalen als sporten in heel het land.
5. Meisjes stromen eerder uit bij verenigingen dan jongens.

Lees meer

logo-NOCNSF