Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Water is één van de dragende krachten van de ruimtelijke kwaliteit, die Zeeland te bieden heeft. Aan het water is het strand gekoppeld, van oudsher een toeristische trekpleister, die bijdraagt een gezonde regionale economie en leefomgeving. In onze vrije tijd willen we een gezonde omgeving, willen we gezond oud worden en hierbij is bewegen in ons dagelijks leefpatroon een vast issue geworden.

Zeeland biedt met haar vele wateren de ideale omgeving om een topsportklimaat te bevorderen voor de watersport. Het gaat hierbij onder andere om talentontwikkeling, vergroten van de sportbeleving en erkenning als belangrijke watersportprovincie. De verbinding van sport en toerisme biedt kansen voor de doorontwikkeling van beide sectoren. Daarnaast zal worden ingezet op trendy grootschalige watersportevenementen zoals;foilen, kiten, wakeboarden, windsurfen, freestylesurfen, golfsurfen etc die passen bij de infrastructuur van Zeeland.

Zeeuws watersportplan

Het watersportplan 2.0 wordt medio maart 2021 gepubliceerd en bestaat uit een ontwikkelingsperspectief en uitvoeringsprogramma voor de water- (top)sport in Zeeland Water, waterrecreatie en watersport zijn belangrijke rode draden door de Zeeuwse economie.

Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Gerben Schram.