Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

 Het Wielerplan geeft een ontwikkelingsperspectief en uitvoeringsprogramma voor de wieler- (top)sport in Zeeland. Een belangrijk nevendoel is hierbij ook de (vrijetijds)-economie in de regio te stimuleren als vijfsterren fietsprovincie. Ook is het plan bedoeld als aanzet om een structurele, professionele samenwerking/
organisatie rondom (top)sportevenementen en talentontwikkeling in de Provincie Zeeland op te zetten.
De provincie Zeeland heeft een historisch sterke verbondenheid met de wielersport. Tot de jaren ‘80 was wielrennen de grootste sport van Zeeland, nog voor voetbal. Zeeland bracht dan ook een veelvoud aan bekende en minder bekende profrenners voort. Ondanks de verdere internationalisering vinden nu ook nog altijd Zeeuwse wielertalenten hun weg naar de internationale wielertop. Dat mag bijzonder genoemd worden, gezien de geringe bevolkingsomvang van Zeeland scoort de provincie boven verwachting.

Tien jaar geleden is de provincie Zeeland gestart met het versterken van de wielersport in Zeeland, als een van de Zeeuwse kernsporten. Dat heeft onder andere geresulteerd in meer side-events bij evenementen, als ook een betere communicatie in en rond evenementen. Het beter positioneren van de wielersport, de vrijwilligers en onze wielerhelden via oa wielerroutes en het Cyclemotion event, waarin er jaarlijks wordt teruggeblikt op de prestaties van Zeeuwse renners en waardering voor de vele vrijwilligers. Een veelvoud aan inzet, waarin het tot op heden ontbrak aan een samenhangend en ambitieus wielerplan. Met de interesse van Jumbo Visma Academy om een impuls te geven aan de wielersport op nationaal niveau en daarin samen te werken met diverse regio’s zijn we dat plan gaan uitwerken.

 

Zeeuws wielerplan

Het Zeeuwse wielerplan beoogt een impuls te geven aan de wielersport in brede zin. Meer en hoogwaardige wielerevenementen trekken bezoekers en zorgen voor meer bestedingen in de regio (branding). Evenementen en (zakelijke) side-events bieden daarnaast een platform voor het bedrijfsleven en om zaken te doen en relaties te ontmoeten. Het bedrijfsleven wordt ook uitgedaagd om samen met ons ambities waar te maken. De verenigingen en organisatoren worden ondersteund en jeugd krijgt op jonge leeftijd mogelijkheden om kennis te maken met verschillende disciplines van wielersport en zich daarin te ontwikkelen. Nadrukkelijk onderdeel van die inzet is ook talentontwikkeling en sport voor mensen met een beperking

Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Gerben Schram.