Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Ludus Zuid is een opleidingsplatform op het gebied van scholing om vakkennis en- vaardigheden op te doen in de provincies Limburg, Brabant en Zeeland. De scholingen worden in verschillende vormen aangeboden waaronder cursussen en opleidingen, die gecentraliseerd zijn. Ludus Zuid streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit op het gebied van aanbod voor verschillende professionals. Er wordt een compleet  bij- en na scholingsaanbod aangeboden, dat sportprofessionals ontwikkelingskansen biedt met het oog op het veranderde werkveld.

Sportprofessionals hebben te maken met een sterk veranderde omgeving met steeds nieuwe vraagstukken en stakeholders. Ludus Zuid faciliteert een leeromgeving waarin sportprofessionals van elkaar kunnen leren én elkaar inspireren. De scholingen worden in verschillende vormen aangeboden waaronder cursussen, e-learningen, masters en opleidingen, die gecentraliseerd zijn. Deze scholingen richten zich voornamelijk op verschillende beleidsterreinen binnen de sportsector.

Ludus Zuid streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit op het gebied van aanbod voor verschillende professionals. Continuering van bij- en nascholing is daarom essentieel om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan beoogde lokale (regionale) of eigen doelstellingen. De komende maanden wordt het scholingsaanbod uitgebreid!

Meer informatie over Ludus Zuid of interesse om een bij- en na scholingsaanbod te publiceren op de website? Neem contact op via  https://www.luduszuid.nl/contact/