Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nieuws
Seniorensport dreigt te verdwijnen

Seniorensport- en beweegaanbod in Nederland dreigt te verdwijnen

Er is een groot tekort aan gekwalificeerde sport- en beweegleiders senioren

Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Sport en bewegen heeft een positieve invloed op participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van de 65-plussers en zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. Juist de groep kwetsbare senioren, met chronische aandoeningen en ouderdomsmotoriek, heeft behoefte aan sport- en beweegaanbod afgestemd op hun kunnen. Daar wringt de schoen. Er is een tekort aan gekwalificeerd lesgeefkader sport- en bewegen voor kwetsbare senioren en dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. Gevolg is dat er straks weinig tot geen sport- en beweegaanbod voor senioren meer is.

Regelmatig bewegen kan de gevolgen van het verouderingsproces vertragen en vitaliteit bevorderen. Onderzoek heeft aangetoond dat (meer) bewegen een positieve invloed heeft op gezondheid, zelfredzaamheid en participatie en zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. Dit aanbod dreigt te verdwijnen als er geen nieuwe sport- en beweegleiders opgeleid worden. Het huidige lesgeefkader heeft inmiddels zelf al bijna de leeftijd bereikt om mee te kunnen doen met de groepen. Voor jongere lesgevers is er vaak te weinig arbeidsperspectief om zich op deze doelgroep te willen specialiseren.

De oplossing ligt volgens Sportkracht12 op meerdere vlakken. Allereerst is investeren op de inzet van sport- en bewegen voor deze doelgroep prioriteit. Het Rijk, provincies en gemeenten moeten gaan inzien dat sport- en bewegen een manier is om de kosten in het sociaal domein te drukken. Op lokaal niveau moeten gemeenten, welzijn, zorg en sport gaan samenwerken om laagdrempelig aanbod te creëren. Buurtsportcoaches moeten ruimte krijgen om gespecialiseerd aanbod voor deze doelgroep te creëren. En desgewenst moet het voor hen mogelijk worden om senioren te begeleiden en het lesgeven aan kwetsbare senioren onderdeel te laten zijn van hun werkzaamheden. Tenslotte moet er aan de opleidingskant gekeken worden hoe het opleidingsaanbod aantrekkelijk gemaakt kan worden voor meerdere potentiële docenten.

Sportkracht12 zet zich in voor goed sportaanbod en heeft in dit kader de samenwerking gezocht met verschillende partijen om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen en Hanze Instituut voor Sportstudies is een visiedocument opgesteld. Het initiatief wordt ondersteund door VML Nederland en WIJ Buurtsportcoaches. Het volledige visiedocument is te lezen op www.sportkracht12.nl/visiedocumentsenioren.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *