Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Lokaal Nieuws

SportZeeland vervult vanaf 1 mei 2023 namens NOC*NSF voor Zeeland de rol van Adviseur lokale sport.

De kracht van sport begint lokaal. Daarom zet NOC*NSF in op een sterke, duurzame en vitale lokale sportinfrastructuur. In elke regio in Nederland is een adviseur lokale sport aangesteld die zorgt voor een goede samenwerking tussen alle lokale sportorganisaties en de gemeente en de verbinding legt tussen landelijk beleid en de lokale praktijk.
Gerben Schram is voor de provincie Zeeland aangesteld als adviseur lokale sport voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 2026 en heeft samen met de andere Adviseurs lokale sport de onderstaande taken:

  • Het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van sterke lokale sportnetwerken;
  • adviseert over de rol van sport in de gemeente en in relatie met andere beleidsterreinen;
  • draagt zorg dat de lokale sportakkoorden zo goed mogelijk worden uitgevoerd;
  • de adviseur lokale sport is – namens alle sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties in de sport (MOS) en NOC*NSF – de verbindende schakel binnen het lokale sportnetwerk.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *