Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Corona Nieuws

Update coronavirus

In navolging van zondag 17 maart jl., doet de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in relatie tot sport- en beweegactiviteiten u hieronder aanvullende informatie toekomen. Hierin zijn de aanscherpingen van gisteravond zoveel mogelijk meegenomen.

NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN MAANDAG 23 MAART 2020

TOT 6 APRIL:

  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;

 
Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
 

  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen; 

Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.

TOT 1 JUNI:

  • Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien (wordt ook doorgevoerd op de informatiekanalen van het Rijk en van het RIVM).

MOGELIJKE COMPENSATIEREGELING(EN)

Vereniging Sport en Gemeenten is samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport volop bezig met de volgende compensatievraagstukken:

  • Voor sportverenigingen vanwege o.a. het mislopen van inkomsten uit horeca en met betrekking tot aflossingsverplichtingen aan bijvoorbeeld een bank;
  • Voor (internationale) evenementen waar nu al sprake is/was van een combinatie met de subsidieregeling van VWS Sport voor evenementen;
  • Voor gemeenten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke. Voor gemeenten trekken wij samen op met VNG. Hieruit zou een brede compensatieregeling kunnen voortkomen in samenwerking met Binnenlandse Zaken eventueel in combinatie met cultuur en welzijn.
  • Voor lokale sportbedrijven en zwembaden geldt nu al dat zij voor een deel van de maatregelen die al bekend zijn gebruik kunnen maken zoals de personeelsregeling.

Er wordt verwacht eind deze week meer duidelijkheid over de regeling voor de sportverenigingen te hebben. De regeling voor gemeenten is mede afhankelijk van het overleg tussen VNG en BZK. U zal daarover uiteraard geïnformeerd worden zodra daar meer van bekend is.

ADVIES

Op dit moment is het nog te vroeg om op lokaal niveau compensatieregelingen af te kondigen over bijvoorbeeld vrijstelling van huur en dergelijke voor sportclubs. Wel is te zien dat veel gemeenten op dit moment bijvoorbeeld de OZB 2020 (nog) niet versturen, dan wel voor de betaling daarvan ruime betalingstermijnen te hanteren. Het advies is om eerst de regeling voor sportclubs af te wachten. Er is te zien dat veel sporters en sport- en beweegaanbieders zoeken naar de mazen in de noodverordeningen. Er wordt geadviseerd geen uitzonderingen te maken. Dit leidt tot onduidelijkheid en nieuwe ongewenste initiatieven. Eenduidigheid is op dit moment naar onze mening het beste.

INFORMATIE

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Zij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden. Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie over sport- en beweegactiviteiten verwijzen wij u naar onze website www.sportengemeenten.nl. Tevens werken wij als Vereniging Sport en Gemeenten mee aan een internationaal platform www.coronactive.eu. Dit idee wordt ondersteund door UNESCO en kan mensen inspireren thuis actief te blijven.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *