Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Corona Nieuws

UPDATE COVID-19 EN SPORT 18 februari 2021

Regeling SPUK-stimulering sport (btw)
De deadline voor de aanvraag Regeling SPUK stimulering sport van uiterlijk 1 maart nadert snel. Van het ministerie van VWS hebben wij begrepen dat nog lang niet alle gemeenten hun aanvraag hebben ingediend. Hoewel wij aannemen dat u hiermee volop bezig zult zijn, dachten wij dat het toch verstandig is om u hierop te attenderen. 

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl
12 februari jl. stuurden de minister en staatssecretaris van VWS – respectievelijk Hugo de Jonge en Paul Blokhuis – een brief (zie bijlage onderaan deze brief) over de effecten van de stevige maatregelen die behalve tot economische schade leiden, ook grote impact hebben op het sociaal en mentaal welzijn van mensen.
 

Doel is om waar mogelijk in deze fase van de pandemie te starten met het beperken van die negatieve effecten en zo ook te proberen structurele schade zo veel mogelijk te voorkomen. Naast de economische steunpakketten is daarom nu ook een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Het pakket is mede namens de minister van SZW, de minister van OCW, de minister van BZK en Koninkrijksrelaties, de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van EZ en Klimaat gepresenteerd.

Het pakket heeft een omvang van 200 miljoen euro en bestaat uit drie actielijnen:

  1. Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd;
  2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen;
  3. Intensivering initiatieven gezonde leefstijl.

Sport en bewegen hebben een belangrijke plaats in deze lijnen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nadere detaillering van het pakket van maatregelen. Vereniging Sport en Gemeenten is daarin nauw betrokken en trekt ook samen op met VNG. Zodra er meer bekend is zullen wij u daarover uiteraard direct informeren. Onze inschatting is dat dit nog enkele weken zal duren.

Aanvulling topsportlocaties
Zoals bekend is er voor een beperkte groep topsporters een uitzondering gemaakt om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. Er is recent een uitbreiding van de lijst topsportlocaties gemaakt. Via de link in deze brief kunt u deze raadplegen. 

SPUK-zwembaden en ijsbanen
U bent op verschillende momenten geïnformeerd over de compensatieregeling 2020 en Q1 en Q2 2021 voor zwembaden en ijsbanen. U heeft als gemeente hiervoor een lijst van zwembaden en ijsbanen ontvangen en daar in voorkomende gevallen ook andere met name publiek toegankelijke zwembaden (= voorwaarde) aan toegevoegd. In de bijlage (onderaan deze brief) treft u daarom een geactualiseerde lijst met daarin de nieuwe accommodaties die ook voor compensatie in aanmerking zullen komen. Overige aangemelde accommodaties zijn dus afgevallen voor deze regeling. 

Nuttige links en contacten
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

• Actuele lijst van topsportaccommodaties die op dit moment open mogen zijn voor een beperkte
  groep topsporters:
  https://nocnsf.nl/topsport/voor-topsporters/overzicht-sportaccommodaties-topsportcompetities. 

• Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

• Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
  https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *