Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Corona Nieuws
CTB | SportZeeland

UPDATE COVID-19 EN SPORT: Geen onduidelijkheid over CTB-verplichting zwembaden

Wellicht zijn er ook in uw gemeente vragen over hoe het nu zit met de CTB-verplichting voor toegang tot zwembaden? Hier komen veel vragen over binnen en daarom heeft de Verenging Sport en Gemeente (VSG) een update gepubliceerd. Onderstaande is gebaseerd op vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld en 15 november schriftelijk zijn beantwoord door minister Hugo de Jonge.

Waarom is het coronatoegangsbewijs (CTB) ook van toepassing voor ouders/begeleiders die hun kind naar zwemles brengen?

Vanwege de epidemiologische situatie en de toenemende druk op de zorg heeft het kabinet 2 november jl. op basis van het 128e OMT-advies besloten een aantal maatregelen te verscherpen. Het OMT heeft onder andere een bredere toepassing van het coronatoegangsbewijs (CTB) geadviseerd, aangezien dit een gerichte maatregel is die effect kan hebben op de transmissie. De bredere inzet van het CTB zorgt ervoor dat activiteiten door kunnen gaan op een veiligere manier, in plaats van weer beperkt of gestopt te moeten worden. Daarom heeft het kabinet in lijn met het OMT-advies ervoor gekozen ook het CTB in de binnenruimte te verplichten voor ouders die hun kind naar zwemles komen brengen.

Hoeveel ouders zullen zich naar verwachting moeten laten testen om hun kind naar zwemles te mogen brengen?

Jaarlijks halen ongeveer 300.000 kinderen hun zwemdiploma. Uitgaande van één begeleidende ouder per kind dat les volgt zal een vergelijkbaar aantal ouders hun kind van en naar de zwemles willen begeleiden. Bij een vaccinatiegraad van 84,1 (cijfer op 31-10-2021) gaat het om circa 47.700 ouders die moeten testen voor zij hun kind naar zwemles brengen. Maar deze ouders hebben ook andere, praktischere alternatieven.

Is het niet onacceptabel als kinderen zwemlessen missen en hierdoor minder goed leren zwemmen, doordat ouders de toegang wordt geweigerd tot zwembaden?

Als kinderen zwemlessen missen omdat hun ouders geweigerd worden is dit uiteraard onwenselijk. De minister wil echter wel benadrukken dat ouders niet geweigerd worden maar dat ze gevraagd worden een geldige QR-code te tonen. Deze code kan middels volledige vaccinatie, genezing of testen verkregen worden.

8 maart 2021 is een kleine aanpassing van de coronamaatregelen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de zwemlessen doorgang konden vinden? Wat is er nu anders in vergelijking tot toen?

De situatie van 8 maart is anders dan de huidige. Toen waren zwembaden gesloten voor alle activiteiten en is voor zwemles een uitzondering gemaakt. In de huidige situatie kunnen kinderen gewoon zwemles volgen en kunnen hun ouders ook mee naar binnen mits ze een geldige QR-code kunnen tonen net zoals dat voor andere sporten geldt.

Is de minister bereid om een uitzondering te maken op de verplichting van het CTB voor ouders die hun kinderen komen halen of brengen naar zwemles en bijvoorbeeld in plaats daarvan het dragen van mondkapjes te verlangen of 1,5 meter afstand te bewaren?

Nee. De minister kiest ervoor om hier geen uitzondering voor te maken. Zijns  inziens is op dit moment het risico op transmissie te groot. Het OMT adviseert om het risico op transmissie te reduceren door het CTB breder in te zetten en daar houdt de minister aan vast.

Wij gaan ervan uit dat bovenstaande vragen en antwoorden u als gemeente, de zwembadexploitanten de ouders/verzorgers en sommige koepels van zwemlesscholen/-aanbieders helpen om uit te leggen dat een CTB verplicht is voor zwembaden en het waarom daarvan.

Nuttige link geldend zwembadprotocol
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden voor zwembaden, verwijzen we u naar de website WaterVrij, via deze link van onze partners in de zwembadwereld. De VSG heeft uitvoerig dagelijks contact met deze koepels. Hun informatie komt bovendien tot stand in nauw overleg met het ministerie van VWS en NCTV. 

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *