Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Sportverenigingen vervullen een belangrijke rol in Nederland. Ze zijn het cement van de sportsamenleving. SportZeeland ondersteunt sportverenigingen op diverse gebieden. Door in te zetten op samenwerking met lokale organisaties werken we toe naar open en vitale verenigingen. Door de diversiteit aan adviseurs geven we advies op maat over o.a. organisatorische vraagstukken, duurzaamheid en het financieel versterken van de sportverenigingen. 

Zeeuwse projecten

01
Adviseur lokale sport
De adviseur lokale sport gaat namens de gezamenlijke sport in overleg en in gesprek met de lokale sportaanbieders en de sportformateur.
LEES MEER
02
Vitale Kernen
In een vitale kern werken sportverenigingen en andere lokale partijen samen in een dorpskern/wijk om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten bewegen en sporten.
LEES MEER
03
Verduurzamen sportaccommodaties
Energieverbruik is een van de grootste kostenposten voor verenigingen. Door je accommodatie verantwoord te verduurzamen kun je de energiekosten kosten eenvoudig verlagen.
LEES MEER