Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Bij het concept Gezond Natuur Wandelen wordt er op regelmatige basis (in principe wekelijks) gewandeld op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip en vanuit dezelfde locatie. Denk hierbij aan bezoekerscentra in de natuur, wijkcentra of buurthuizen. Het is toegankelijk van opzet, er wordt een uurtje gewandeld met een of twee begeleiders in een rustig tempo. Tijdens de wandelingen wordt de natuur of het groen in de stad opgezocht en wordt er kort een of twee keer iets over de actuele natuur verteld. Na de wandelingen kan men gezamenlijk koffie drinken. Het concept speelt in op maatschappelijke thema’s zoals vergrijzing, vereenzaming, sociale cohesie en preventie van de ziektekosten. Tevens legt het een relatie tussen natuur en het verantwoord verbeteren van de conditie via het opbouwprogramma van Elke Stap Telt.  

De doelstelling is om met een laagdrempelig aanbod minder-actieve mensen te verleiden om in beweging te komen, de natuur of het groen in de stad te leren kennen, conditie te verbeteren en in de wandelgroep contacten te leggen. 

De doelgroep bestaat onder andere ook uit bestaande wandelbegeleiders die geschoold worden op het gebied van verantwoord bewegen en bestaande beweegcoaches / buurtsportcoaches die meer informatie over natuur en natuurbeleving ontvangen.   

Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Dennis Plantinga