Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Besturen met een visie helpt bestuurders en sportprofessionals om zichzelf en hun verenigingen verder te ontwikkelen. De grondgedachten van besturen met en visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen, sportverenigingen als vanzelf beter gaan functioneren. Besturen met een visie biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk krijgen bestuurders bruikbare handvatten die richting geeft aan oplossingen.

SportZeeland daagt de Zeeuwse verenigingsbestuurders zich hiervoor aan te melden.

Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Patrick Vader