Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Lokaal Nieuws Zeeuws Sportakkoord

3 jaar Zeeuws Sportakkoord

Programma

7:30 – 9:00 uur

Bestuurders ontbijt; Doelgroep wethouders en beleidsmedewerkers sport

 • Welkom en kennismaking
 • Rijksbeleid, landelijke ontwikkelingen en uitkering van middelen voor o.a. buurtsportcoaches, sport- en preventieakkoord;
 • sportagenda 2032, wat zijn de streefdoelen, en hoe willen we die bereiken;
 • social Return on Investment;
 • de waarde van sport en bewegen voor uw gemeentelijk beleid;
 • Zeeuws Sportakkoord, update resultaten en voortzetting van de regeling van de Provincie Zeeland;
 • sportief intermezzo CIOS Goes, aan welke knoppen gaat u draaien?

9:30 – 12:00 uur

Lerende netwerken; Doelgroep buurtsportcoaches, sportprofessionals, beleidsmedewerkers sport.

In het lerend netwerk worden werkgevers en werknemers in de sport samen gebracht om hun kennis op een relevant thema te verhogen door kennisdeling en het bespreken van casuïstiek. De bijeenkomst wordt geleid door externe en interne experts.

Naast een algemeen gedeelte kunnen de deelnemers zich inschrijven voor 2 van de 4 thema’s nl:

 • De Verbindelaar; de kunst van het in beweging krijgen en verbinden.
  Ons werk heeft als rode draad het leggen van verbindingen via de dialoog en van daaruit doelgericht handelen om een verandering (iets anders, iets nieuws wat direct toepasbaar is en toegevoegde waarde heeft) te realiseren, die waardevol is voor alle betrokkenen en een duurzame verbinding tot stand brengt.
 • Veilig Sportklimaat
  Laten we streven naar optimale sportomstandigheden voor iedereen: van recreant tot topsporter, van mensen met een beperking tot vrijwilliger en fan. Dat betekent ook het realiseren van een sociaal veilig sportklimaat. Hoe kunnen wij als buurtsportcoaches en sportprofessionals hieraan bijdragen?
 • Gedragsverandering
  Om mensen in beweging te krijgen zul je mensen eerst moeten losweken van hun gewoontes. Hoe krijg jij in je rol als buurtsportcoach/sportprofessional deze doelgroep in beweging?
 • Grensverleggers (kies deze sessie niet, indien je ook aanwezig bent tijdens het Zeeuws beleidsmedewerkersoverleg van 13u tot 15.30u);
  Grensverleggers is een uitdagend programma voor jongeren tussen de 18 en 29 jaar die zichzelf, én hun buurt, willen verbeteren.

12:00 – 13:00 uur

Lunch

13:00 uur

Beleidsmedewerkersoverleg; Doelgroep beleidsmedewerkers en coördinatoren sport.

Tijdens dit overleg komen verschillende beleidsthema’s aan bod.

 • Opening
 • Grensverleggers, een uitdagend programma voor jongeren tussen de 18 en 29 jaar die zichzelf, én hun buurt, willen verbeteren. Voor wie en welke partijen is dit een interessant programma?
 • Presentatie vanuit Special Heroes Nederland over landelijke programma’s en ontwikkelingen die er zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
 • Zeeuws Sportakkoord, update resultaten en voortzetting van de regeling van de Provincie Zeeland
 • Sportagenda 2032
 • Landelijk regelingen en kansen voor Zeeland door VSG
 • Volgjesportakkoord.nl als verlengstuk van het Zeeuws Sportdeelname onderzoek

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *