Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

De Zeeuwse Talentdagen zijn door SportZeeland, samen met NOC*NSF, CTO Brabant, Topsport Zuid en Sportbonden georganiseerde dagen. Het doel van dit project is om een grote groep jongeren te screenen op potentie voor topsport. De sportdisciplines die deelnemen aan de Talentdagen hebben de mogelijkheid om jongeren op latere leeftijd te laten instromen (wel of niet vanuit een andere sport) en daarmee nog steeds kans maken op het behalen van het mondiale podium. Het project richt zich op jongeren tussen de 12-18 jaar, die voldoen aan een bepaald fysiek sportprofiel en de ambitie hebben om topsporter te worden. De zoektocht is naar jongeren die de sporten die aanwezig zijn nog niet beoefenen.

Welke sporten nemen deel?

Tijdens de Zeeuwse Talentdagen wordt er gescreend op potentie voor de volgende sporten: 

Elke sport heeft een specifiek profiel met kenmerken waar je over moet beschikken om kans te maken op het bereiken van mondiale. Gebleken is dat bepaalde takken van sport gezamenlijk overkoepelende kenmerken bezitten. Deze kenmerken zijn sterk bepalend of je kans maakt om het mondiale podium te behalen en zijn samengevat in de volgende profielen: 

1. Lang en Sterk; (beach)volleybal en roeien
2. Explosief en Snel; baanwielrennen beachsoccer en tennis, rugby sevens dames en atletiek
3. Uithoudingsvermogen; triatlon, atletiek lange afstandsnummers, wegwielrennen