Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

‘Elke stap Telt’ is een laagdrempelig wandeltrainingsprogramma voor 55-plussers waarbij het opbouwen van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan. De interventie richt zich vooral op de niet-actieve, minder actieve 55-plussers. Zowel 55-plussers met als 55-plussers zonder chronische aandoening of beperking kunnen deelnemen aan ‘Elke stap Telt’. Na afloop van de interventie hebben de deelnemers een actieve leefstijl door wekelijkse beweegactiviteiten zoals wandelen uit te voeren en hebben zij tijdens de interventie één of meerdere nieuwe sociale contacten opgedaan waarmee ze wekelijks samen kunnen wandelen. Daarnaast zijn de deelnemers, na de interventie, doorgestroomd naar een wekelijks regulier aanbod in de buurt waardoor zij een actieve leefstijl behouden. 

89%

van de deelnemers ervaart een positieve invloed op de sociale contacten en conditie

96%

van de deelnemers blijft ook na de interventie elke stap telt doorwandelen

Vanaf juni 2016 t/m juni 2018 zijn 450 deelnemers bereikt met interventie. In totaal hebben (sinds 2013) inmiddels ruim 2000 senioren deelgenomen aan ‘Elke stap Telt’. Er zijn groepen opgestart in 8 provincies en in 24 gemeenten, met naar zo’n schatting 75 locaties. De gemeente Tilburg is een van de gemeenten, buiten Zeeland,  die in 2017 Elke stap Telt is gestart. Hieronder staat een filmpje die wat meer uitleg geeft over het project en de effecten ervan. 

Meer informatie

Het project begint met een instaptest waarbij senioren worden getest op hun basisconditie. Op basis van de testresultaten worden de deelnemers ingedeeld in een groep op eigen niveau en krijgen zij een individueel opbouwplan uitgereikt dat ze gaan volgen in de daaropvolgende 10 tot 12 weken. Het ‘opbouwen’ van de conditie/gezondheid staat centraal in het project. Daarnaast zijn de sociale contacten een wezenlijk onderdeel. Er wordt gewerkt naar een persoonlijk doel, dat bereikt kan worden met het persoonlijk opbouwprogramma. 

Ik vond het leuk dat iedereen zo betrokken was bij elkaar. Daarnaast is mijn houding tegenover sport wel een stukje veranderd; ik hield er namelijk helemaal niet van. Ik kan meer dan ik dacht qua bewegen. 

Deelnemer ‘Elke stap Telt’ in 2019

Elke week vindt er een groep sessie plaats. De groep sessies vinden plaats op een plek waar senioren al samenkomen, bijvoorbeeld bij een stichting welzijn, een ouderenorganisatie, een zorgcentrum of een sportvereniging. Er wordt informatie verstrekt over verschillende onderwerpen, zoals gezonde voeding, actieve leefstijl, omgaan met chronische aandoeningen, depressie en eenzaamheid. De wekelijkse bijeenkomsten dienen daarnaast om deelnemers te stimuleren om hun persoonlijke opbouwplan te blijven volgen. Elke week krijgen zij het programma mee voor de komende week en maken de deelnemers gezamenlijk een wandeling. 

‘Elke stap Telt’ is een in België ontwikkeld wandelproject en is succesvol uitgevoerd door OKRA-sport in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Door samenwerking tussen SportZeeland, de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse vereniging welzijn ouderen is het project ook in Zeeland geïmplementeerd. 

 

EST_V_24
Wat doet SportZeeland?
SportZeeland is de interventie eigenaar en geeft zodoende scholingen om lokale coördinatoren te informeren over de interventie. Tijdens het hele proces heeft SportZeeland een adviserende rol.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Rianne Schröder.
Klik hier...

... voor meer informatie over de erkende interventie Elke stap Telt