Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nieuws

Faciliteer sterke teamsportclubs voor een sterke gemeente

Sterke teamsportcompetities bieden vele voordelen voor onze gemeente en de regio. Spelers in sterke competities vormen een rolmodel voor de jeugd en versterken het gevoel van verbinding en trots van de inwoners. Ook zorgen sterke teamsportcompetitie voor meer bezoekers aan de gemeente, creëren we meer media-aandacht en vergroten we de binding met het lokale bedrijfsleven.

We hebben in Nederland een goede sportinfrastructuur met veel sportclubs die door de inzet van vrijwilligers miljoenen Nederlanders laten sporten. Het is dan ook een gemiste kans dat de succesvolle spelers om sportieve en financiële redenen genoodzaakt zijn om hun Nederlandse sportclub te verlaten en in het buitenland hun sport in een sterke competitie voort te zetten. De mooie resultaten van de Nederlandse sportinfrastructuur zijn daarmee niet meer beschikbaar voor de inwoners en het bedrijfsleven van de gemeente en omliggende regio.

Gemeenten: zet in op aantrekkelijk en sterke teamsportcompetities

De gemeente kan onze sportclub ondersteunen in de kwaliteitsverhoging die voor een sterke teamsportcompetitie nodig is. In samenwerking met andere gemeenten kunnen we schaalspong in de competities maken. Samen kunnen we inzetten op deskundigheidsbevordering bij onze sportclubs, het versterken van de competitie en het zichtbaar maken van de sport in de regio.

Concrete ideeën

  • Werk samen met bonden om sportclubs en sterke competities te identificeren in uw gemeente.
  • Bevorder de deskundigheid bij clubs en draag zo in samenwerking met andere sportclubs en gemeenten bij aan een sterke nationale competitie.
  • Stimuleer de samenwerking met hogescholen en universiteiten voor innovatie en kennisontwikkeling.
  • Help sportclubs hun zichtbaarheid te verbeteren door middel van evenementen en de inzet van social media.

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie ‘Sport laat van zich horen’ in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *