Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Corona Nieuws
Corona en sport

UPDATE COVID-19 EN SPORT: VERRUIMING MAATREGELEN SPORT

25 januari 2022 was er weer een persconferentie van de minister president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers. Voor sport was er wederom goed nieuws. De versoepelingen van de maatregelen zijn vamorgen om 05.00 uur in gegaa. 

Sport heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van de oplossing en essentiële sector. Daarbij is ook aangegeven dat het spelen van wedstrijden op alle niveaus het sportplezier vergroten. Datzelfde geldt ook voor het kijken naar sport en de belangrijke sociale functie die de sportkantines vervullen. Wij ervaren de verruimingen op dit gebied als een positief antwoord daarop van dit Kabinet. Wij willen andermaal benadrukken dat op de gehele sector een grote verantwoordelijkheid rust om te laten zien dat iedereen zich juist ook aan de basisregels houdt om zo samen te zorgen dat sport open blijft.

Verruiming voor de sport

Sporten binnen

 • Sporten binnen mag voor alle leeftijden en op ieder moment;
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht;
 • Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk;
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc.;
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs;
 • Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;
 • De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten;
 • Sauna’s en zonnebanken mogen ook in sportscholen open, onder de geldende voorwaarden voor binnenruimtes;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;

Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden

Voor sportscholen zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels voor het ‘overige sporten binnen’, zoals hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van kracht:

 • Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.;
 • 100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is;
 • Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen CTB nodig;
 • Ouders mogen bij zwemles hun kinderen helpen met omkleden en mogen geplaceerd op 1,5 meter van elkaar wachten in de zwemzaal. Zij moeten een CTB laten zien;

Buiten sporten

 • Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan;
 • Voor alle binnenfaciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het advies om deze dan gesloten te houden;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs;
 • Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.
 • Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines;
 • De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten.

Regels voor publiek bij sport

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

 • CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder;
 • CTB bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder;
 • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen;
 • Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. Binnen geldt een maximum van 1.250 bezoekers.

Volgende weegmoment

Het volgende weekmoment van het Kabinet van de maatregelen is over drie weken. 

Totstandkoming informatie

De informatie in deze Updates Covid-19 en Sport van de VSG komen tot stand in nauw overleg tot stand met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport directie sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie (NCTV), NOC*NSF en Professionele Ondernemers Sport (fitness e.d.). Specifiek voor de informatie voor de zwembaden wordt nauw samengewerkt met de vereniging van Werkgevers Zwembaden (WIZZ), De Nationale Raad voor de Zwemveiligheid (NRZ), de KNZB, De Vaktechnische Vereniging van Zwembaden (VTZ) en de HISWA-RECRON (sauna’s en recreatieparken met zwembaden).

Toolkit MET SCHONE HANDEN

Het interdepartementaal Programma DG Samenleving en Covid-19 (DGSC-19) heeft eind vorig jaar in samenwerking met NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar handhygiëne in sporthallen. Op twee binnensportaccommodaties in Nederland is een pilot uitgevoerd waarbij door middel van gedragsinterventie bezoekers en sporters zijn gestimuleerd regelmatig hun handen te wassen tijdens het bezoek. De interventie bestond uit verschillende stickers en visuals die goed zichtbaar zijn aangebracht bij toiletblokken, kleedkamers, kantine en desinfectiezuilen. Conclusie: De gedragsinterventie MET SCHONE HANDEN zorgt ervoor dat mensen hun handen vaker wassen met zeep in de sporthal. De interventie heeft geen effect gehad op de frequentie van wassen.

Via de link https://sportengemeenten.nl/toolkitschonehanden/ kunt u de kant-en-klare toolkit MET SCHONE HANDEN downloaden evenals een handleiding en een managementsamenvatting van de belangrijkste bevindingen. Met behulp van speciale drukbestanden kunt u eenvoudig diverse materialen laten ontwikkelen ter bevordering van handhygiëne in uw binnensportlocaties.

Nuttige links en contacten

Voor actuele informatie over de maatregelen, specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben. Alle informatie wordt op dit moment aangepast en zo snel mogelijk online gezet.


Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *