Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

De Nederlandse fitnessbranche: sterk gegroeid, kansen voor de toekomst

Mulier instituut (2022-06-28)

Tussen 2001 en 2020 heeft er in de Nederlandse fitnessbranche een dubbele groei plaatsgevonden. Zowel het aantal wekelijkse fitnessers (+145%) als het aandeel fitnessers dat meer dan twee dagen per week aan fitness deed (+82%) nam toe. De totale wekelijkse sportdeelname kon die van fitness niet bijbenen (+8%), waardoor het marktaandeel van fitness is gegroeid. Er gloren voor de branche kansen voor de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en Blackbox Research.
 

Individualisering sportdeelname neemt verder toe

Mulier instituut (2022-02-17)

Sinds 2001 beoefenen volwassen Nederlanders steeds vaker sporten waar geen anderen voor nodig zijn. Dat blijkt uit een data-analyse van het Mulier Instituut.
 

Verenigingsmonitor jaarbericht 2020

Kalmthout, J. van, Cremers, R. (2021-07-28)

Ondanks alle beperkende maatregelen voor de verenigingssport in 2020 zijn de meeste verenigingsbestuurders blijven vertrouwen in de veerkracht van hun sportvereniging om de coronacrisis te overleven. Dat blijkt uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2020, waarin het Mulier Instituut de belangrijkste resultaten bundelt van verschillende peilingen die in 2020 bij sportverenigingen zijn uitgevoerd. 

Aan het begin van de coronacrisis – in april 2020, toen de sport stillag – had twee derde van de verenigingsbestuurders (66%) vertrouwen in de veerkracht van de sportvereniging om de deze te overleven. In de zomer van 2020, toen verenigingssport deels mogelijk was, nam dat vertrouwen iets toe (73%). In het najaar van 2020, met meer beperkingen voor de verenigingssport, lag het vertrouwen weer op hetzelfde niveau als in het voorjaar (67%). 

 

Lees meer

Verkenning naar de impact van toerisme op voorzieningen in Zeeland

Kenniscentrum kusttoerisme & HZ University of Applied Sciences (2020-01-14)

In dit onderzoek is gekeken naar de elementen van toerisme die impact veroorzaakt en wat de precieze impact is. Het heeft wellicht niet geleid tot grote verrassingen, maar laat wel de variëteit en reikwijdte van impact zien. Niet alleen het aantal toeristen heeft effect op de Zeeuwse voorzieningen. Ook de momenten, de unieke locaties waarpo toerisme plaatsvindt en o.a. het gedrag van toeristen zijn elementen van het toerisme die afwijken van de “normale” gang van zaken en daardoor effect hebben op deze voorzieningen. Soms in positieve zin doordat toerisme extra aanbod of inkomsten genereerd. In de andere gevallen wordt duidelijk dat toeristen zorgen voor extra druk op personele en financiële middelen. 

Het onderzoek laat zien dat dit een eerste stap is in de verkenning van de impact van toerisme op de Zeeuwse voorzieningen. Hieruit blijkt dat het noodzakelijk is meer inzicht te krijgen in de mate waarin deze effecten zich voordoen en de wijze waarop deze ‘lusten en lasten’ beter in balans kunnen worden gebracht.

 

Lees meer

Contributiemonitor 2017/2018 (2019). Contributies en toegansprijzen in de Nederlandse sport, 1-meting

Davids, A. Hover, P., Boer de, W., & Schoemaker, J. (2019-08-01)

Betaalbaar sportaanbod is een belangrijk aandachtspunt op de gemeentelijke beleidsagenda. Sportverenigingen kennen vaak een lage financiële bijdrage in vergelijking met andere sportaanbieders. Maar gezien de ontwikkelingen, is het de vraag of dit zo blijft. Wat betekent dit voor groepen met minder bestedingsruimte en een mindere voorkeur voor sport, als contributies hoger worden? Kunnen ze hierdoor uitgesloten worden van sportparticipatie? Tegen deze achtergrond is het van belang in kaart te brengen hoe hoog de contributies zijn en hoe die zich ontwikkelen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is samen met het Mulier Instituut in 2016/2017 begonnen met het meerjarig volgen van de contributies.

Bij voetbal- en tennisverenigingen is sprake van een sterke relatie tussen de contributie van senioren en junioren of pupillen Bij voetbalclub is er sprake van een relatief vaste verhouding tussen deze contributies, ongeacht of het in termen van contributies, een goedkope of dure vereniging betreft.

Tot nu toe zijn de contributies van negen sporten onder de loep genomen. Hockey spant de kroon met gemiddeld 281 euro voor een seniorenlidmaatschap. Ook junioren betalen voor deze sport in vergelijking met de andere meer (255 euro). Tennis, atletiek en voetbal zijn de ‘goedkopere’ sporten. Bij een tennisvereniging betaalt een volwassene gemiddeld 141 euro en een junior nog net geen 80 euro. Bij atletiekverenigingen betalen senioren gemiddeld 172 euro en junioren 144 euro per jaar. Dit komt omdat het bij tennis gebruikelijk is om apart te betalen voor trainingen en competitie en bij atletiekverenigingen soms geen accommodatie gebruikt wordt. Senioren voetballers hoeven gemiddeld nog geen 200 euro per jaar te betalen. De junioren gemiddeld 141 euro. Deze relatief lage contributies gaan wel gepaard met grote verschillen tussen verenigingen binnen de sporten. Tennis-, atletiek- en voetbalcontributies lopen uiteen van rond de 50 euro tot en met ruim boven de 400 euro. 
De meeste sporten hebben een volwassenen contributie tussen de 200 en 250 euro per jaar en een junioren contributie tussen de 150 en 200 euro per jaar. Basketbal en hockey zijn hierbij de uitzonderingen. Bij pupillen (alleen in kaart gebracht bij tennis, voetbal, korfbal en basketbal) ligt dit rond de 100 euro.
Een gemiddeld zwemkaartje kost in Nederland € 4,90. In Zeeland € 4,60.

De contributiemonitor toont behoorlijk wat verschillen in contributies. Sommigen sporten zijn duurder, maar ook binnen een sport gelden uiteenlopende tarieven. De belangrijkste samenhang is die met de stedelijke omgeving. Hoe meer inwoners/bevolkingsdichtheid of hoger opleidingsniveau en kleinere afstand tussen accommodaties, hoe hoger de gemiddelde contributies. Sportbeleid heeft daar een klein beetje invloed op. Gemeenten die hier meer aan uitgeven hebben in de regel ook lagere contributies.

 

Lees meer

Sport en Krimp

SportZeeland (2019-07-22)

Heeft de plaatselijke voetbalvereniging meer B-elftallen dan F-elftallen? Wordt de competitieregio steeds groter omdat er minder jeugdteams zijn? Zijn er veel oudereleden die eigenlijk niet meer sporten en bewegen? Een krimpende bevolking heeft grote maatschappelijke gevolgen. Jongeren trekken naar de grote stad, gezinnenverhuizen naar meer aantrekkelijke woongebieden met meer voorzieningen en debevolking vergrijst. De gevolgen voor sportverenigingen in een krimpgebied zijn aanzienlijk. Dit artikel geeft sportclubs tips en instrumenten om goed om te gaan metbevolkingskrimp.
Zijn er oplossingen voor de gevolgen van krimp voor sportverenigingen (minder leden, minder vrijwilligers, minder financiële middelen)? Die zijn er, als een vereniging bereid is om te veranderen en zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden.In deze factsheet vier oplossingen voor verenigingen.

 

Lees meer

Factsheet wandelen per provincie

Wandelnet (2019-07-22)

Nederlanders maken samen 441 miljoen wandelingen per jaar. Een mooie route, een rondje vanuit huis om fit te blijven, een wandeling met de hond of lekker op een zonnige dag met je kinderen naar het park. Vaak lopen we op de bonnefooi, maar ruim 66 miljoen keer trokken we er speciaal op uit om routes te lopen. Mooie routes die ons laten genieten van buiten zijn, rust en natuur, maar ook de mooiste plekken laten zien en verrassen met bezienswaardigheden.

In Zeeland maken we 14.827.000 wandelingen van minimaal 1 uur. Dit is 3,4% van het totaal. In totaal geven we €39,20 uit per wandelaar per jaar aan wandelproducten. Zie de factsheet voor alle resultaten per provincie.

 

Lees meer

SROI Sport en Bewegen

Mulier Instituut (2019-06-19)

De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland bedraagt naar schatting 1 op 2,51. Dit betekent dat geraamd wordt dat de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen ruim 2,5 keer hoger zijn dan de investeringen die erin worden gedaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat door Rebel en Mulier Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport is uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn door Karin van der Maat van Kenniscentrum Sport op 19 juni gepresenteerd tijdens de werkconferentie van de Vereniging Sport en Gemeenten in Utrecht.

Andere uitkomsten zijn:

  • De totale kosten van sport en bewegen bedragen 4,4 miljard euro terwijl de opbrengsten zijn geraamd op 11,1 miljard euro.
  • De SROI van sport en bewegen verschilt per gemeente: die varieert van 1 op 1,60 tot 1 op 3,40. Gemeentelijk beleid en vooral externe factoren beïnvloeden het sport- en beweeggedrag en daarmee de maatschappelijke opbrengsten en de SROI.
  • Mensen die sporten en bewegen investeren verhoudingsgewijs het meest van alle betrokken partijen. Er zijn voor deze groep ook veel maatschappelijke opbrengsten (o.a. hogere levensverwachting), net als voor het bedrijfsleven (o.a. productiviteit).
 

Lees meer

Feiten en cijfers - recreatief wandelen en fietsen

Wandelnet (2019-06-10)

Wandelen en fietsen zijn populaire vrijetijdsbestedingen. Bijna alle Nederlanders trekken er weleens te voet of met de fiets op uit.
 Als beheerder van landelijke routenetwerken brengen Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform cijfers en trends over recreatief wandelen en fietsen in kaart. De drie belangrijkste wandelmotieven zijn:
1. buiten zijn
2. ontspanning en hoofd leeg maken
3. conditie
 

Lees meer

Zo sport Nederland. Trends & ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2018)

NOC*NSF (2019-05-27)

In dit rapport zijn de laatste ontwikkelingen in sportdeelname in Nederland van de afgelopen 5 jaar gebundeld. De belangrijkste onderliggende databronnen zijn de leden- en lidmaatschapscijfers van sportbonden aangeslotenbij NOC*NSF en de maandelijkse Sportdeelname Index uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF. Het rapport dient als bron van informatie voor de hele sportbranche van Nederland. Het toont zowel deontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappende sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

Belangrijkste trends/ontwikkelingen in provincie Zeeland:

1. Aantal inwoners dat sport is 59%. 21% is lid van een vereniging.

2. Zeeland heeft het minste aantal sporters en leden.
3. Fitness, wandelsport en zwemsport zijn de populairste sporten. Fitness en wandelsport vooral populair onder volwassenen. Zwemsport bij kinderen.
4. Gymnastiek en tennis dalen als sporten in heel het land.
5. Meisjes stromen eerder uit bij verenigingen dan jongens.

 

Lees meer

Verenigingsmonitor 2018

Mulier Instituut (2019-05-23)

Twee derde van de sportverenigingen is in staat om het sportaanbod voor de (potentiële) leden te organiseren. Een derde van de verenigingen heeft hiermee moeite. Dit zijn vaker kleine verenigingen (≤ 100 leden) en verenigingen zonder eigen accommodatie. Ongeveer een derde van de verenigingen is maatschappelijk georiënteerd. Deze verenigingen zijn voldoende in staat een bredere maatschappelijke functie te vervullen. Twee derde van de verenigingen is hiertoe niet in staat.

Dit staat in het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2018 waarin het Mulier Instituut de resultaten van de verschillende peilingen bij het MI Verenigingspanel in 2018 beknopt heeft weergegeven.

Enkele andere resultaten uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2018:

  • Een kwart van de sportverenigingen in Nederland is vitaal. Deze verenigingen zijn goed in staat om hun sportaanbod te organiseren en zijn daarbij breed maatschappelijk georiënteerd.
  • Vier op de vijf sportverenigingen houden geen rekening met diversiteit bij de werving en keuze van bestuurders en/of trainers/coaches.
  • Een vijfde van de verenigingen biedt speciale sport- en beweegactiviteiten voor 50-plussers aan. Het zijn met name de grotere verenigingen die speciale activiteiten aanbieden.
  • De helft van de sportverenigingen heeft leden met een beperking. Veelal zijn dit leden met een motorische beperking of gedragsproblemen.
  • 15 procent van de verenigingen is te beschouwen als een club die grotendeels of vergaand open is. Grote verenigingen en verenigingen met een sportaccommodatie zijn vaker grotendeels of vergaand open.
  • De helft van de sportverenigingen met een eigen accommodatie en/of kantine heeft de afgelopen vijf jaar in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking geïnvesteerd.
  • Homonegativiteit komt bij 16 procent van de sportverenigingen weleens voor. Bij voetbalverenigingen is dit ongeveer de helft.

Het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2018 is de derde rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor zijn gepresenteerd.

 

Lees meer