Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Bijna alle sportfunctionarissen werken samen met ondernemende sportaanbieders

Mulier instituut (2024-04-02)

Negen op de tien sportfunctionarissen (bijv. buurtsportcoaches) werkten in 2023 samen met ondernemende sportaanbieders. Vooral met fitnesscentra, zwembaden, dansscholen of tennis-/padelclubs. De samenwerking met zwembaden was het vaakst structureel van aard. Dat blijkt uit een peiling onder 107 sportfunctionarissen.

Lees meer

Buurtsportcoaches kennen veel maatschappelijke organisaties wel, maar werken er lang niet altijd mee samen

Mulier instituut (2024-03-26)

De bekendheid van maatschappelijke organisaties in de sport is groot onder buurtsportcoaches. Maar lang niet met al deze organisaties werken ze ook samen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Grote(re) bekendheid betekend niet meer samenwerking
Alle buurtsportcoaches die meededen aan het onderzoek, zijn bekend met minstens één maatschappelijke organisatie in de sport. De bekendste zijn de Cruyff Foundation en het Jeugdfonds Sport en Cultuur: 90 procent kent deze organisaties.

Toch werkt maar 21 procent ook samen met de Cruyff Foundation. Bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur is dat 57 procent.

Buurtsportcoach het vaakst als verbinder
In de samenwerking met maatschappelijke organisaties in de sport vervult 61 procent van de buurtsportcoaches de rol van verbinder. Zij verbinden de maatschappelijke organisaties in de sport aan andere sectoren zoals de zorg of het onderwijs. Dit komt het vaakst voor in de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

52 procent van de buurtsportcoaches fungeert als begeleider/doorverwijzer. Zij motiveren mensen om te gaan sporten en bewegen bij maatschappelijke organisaties.

Lees meer

Te weinig ruimte voor bewegingsonderwijs in het gespecialiseerd en praktijkonderwijs

Mulier instituut (2024-03-12)

Zowel in het gespecialiseerd onderwijs als in het praktijkonderwijs is er een tekort aan accommodatie voor bewegingsonderwijs. Het lukt vaak niet om alle klassen twee lessen per week te geven. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder schoolleiders.

Lees meer

Keuzevrijheid maakt zwembad toegankelijker voor moslimvrouwen

Mulier instituut (2024-03-11)

Keuzevrijheid maakt zwemaanbod toegankelijker voor islamitische vrouwen. Het helpt als zij de mogelijkheid hebben om alleen met vrouwen te zwemmen. En als ze zelf kunnen kiezen in welke kleding ze zwemmen. Dat blijkt uit interviews van het Mulier Instituut met islamitische vrouwen.

Lees meer

Sportkosten bezwaarlijk voor 4 op de 10 nederlanders

Mulier instituut (2024-01-25)

In 2023 vond 38 procent van de volwassen Nederlanders de kosten verbonden aan sporten bezwaarlijk. Dit is meer dan in 2019 (30%) en 2021 (30%). Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees meer

Hoe bereik je mensen die niet sporten?

Mulier instituut (2024-01-16)

Hoe bereik je niet-sporters? Daarover schreef onderzoeker Remko van den Dool in de tweede helft van 2023 een serie van drie artikelen in vaktijdschrift Sport & Strategie. De centrale vraag is of deze groep is te bereiken en hoe dat dan zou kunnen.

Lees meer

Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld

Mulier instituut (2023-11-28)

Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al toegenomen. Die stijging heeft nu dus verder doorgezet. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees meer

Valpreventie verlicht druk op de zorg: winst voor individu en maatschappij

Kenniscentrum sport & Bewegen (2023-10-03)

Het aantal ouderen dat overlijdt ten gevolge van een val in en om huis blijft stijgen. In 2022 ging het om 6000 ouderen, en dit is slechts het topje van de ijsberg: elke vier minuten komt een oudere na een val bij de spoedeisende hulp. Voor 38.000 mensen betekent het opname in het ziekenhuis, en 14.000 worden tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis, met alle gevolgen voor de personen in kwestie, de professionele zorg en de mantelzorg. Inzetten op valpreventie kan heel wat leed voorkomen, als buurtsportcoach of beleidsmedewerker bij de gemeente kun je daar een rol in spelen.

Benieuwd wat je vanuit jouw rol als buurtsportcoach of beleidsmedewerker bij de gemeente kunt doen om meer in te zetten op valpreventie? Bekijk de tipkaart valpreventie.

Lees meer

Hoe laat je laaggeletterden meedoen?

Kenniscentrum sport & Bewegen (2023-09-11)

2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn laaggeletterd. De kans dat je laaggeletterden tegenkomt op bijvoorbeeld de sportclub of bij beweegactiviteiten in de buurt is dan ook groot. Hoe communiceer je goed met hen en zorg je ervoor dat zij toch goed mee kunnen doen? In deze Week van Lezen en Schrijven (8-14 september) wijzen we op de tipkaart laaggeletterdheid in de sport, die hiervoor uitkomst biedt.

Lees meer

Kwetsbaarste groepen bewegen het minst

Mulier instituut (2023-07-06)

Vier groepen mensen bewegen minder dan de gemiddelde Nederlander: mensen met een lage sociaaleconomische status, 65-plussers, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een lichamelijke beperking. Vier op de tien volwassen Nederlanders behoren tot minstens één van die vier groepen. Tussen deze groepen bestaat veel overlap. Mensen die tot meerdere van deze groepen behoren bewegen het minst. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees meer

Kwart Nederlanders begon recent met een nieuwe sportieve activiteit

Mulier Instituut (2023-05-25)

Van de volwassen Nederlanders is 28 procent in de periode van mei 2021 tot mei 2022 een sportieve activiteit gestart. Het gebruik van media speelt daarbij een belangrijke rol: niet alleen bij het leren, maar ook bij het beoefenen zelf. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 
 

Gemeenten kunnen meer doen om blessures in de openbare sportomgeving te voorkomen

Mulier instituut (2023-03-31)

Ruim de helft van de gemeenten richt de openbare ruimte zo in dat mensen daar veilig kunnen sporten en bewegen. Maar gemeenten kunnen op meer manieren zorgen voor een veilige openbare sportomgeving om ongevallen en blessures te voorkomen. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

Lees meer

Verschil sport- en beweegdeelname naar sociaaleconomische status neemt toe

Mulier instituut (2023-01-17)

Volwassenen (26-79 jaar) met een hoge sociaaleconomische status (SES) voldoen bijna twee keer zo vaak aan de beweegrichtlijnen als mensen met een lage SES. In de periode 2001-2020 is dit aandeel onder volwassenen met een lage SES nauwelijks toegenomen, maar bij de overige groepen wel. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.
 

Lessen uit vijftien jaar buurtsportcoach

Mulier instituut (2023-01-06)

Wat heeft vijftien jaar aan inzet van buurtsportcoaches opgeleverd? En welke lessen kunnen we daaruit halen voor een nieuwe landelijke regeling? Daarover schrijft onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.
 

Voldoende bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs op de basisschool?

Mulier instituut (2022-12-15)

Het docententekort is al enige tijd een groot probleem, maar ook uit de hoek van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (po) lijkt in sommige regio’s een tekort aan bevoegde leerkrachten te ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en de KVLO.
 

De Nederlandse fitnessbranche: sterk gegroeid, kansen voor de toekomst

Mulier instituut (2022-06-28)

Tussen 2001 en 2020 heeft er in de Nederlandse fitnessbranche een dubbele groei plaatsgevonden. Zowel het aantal wekelijkse fitnessers (+145%) als het aandeel fitnessers dat meer dan twee dagen per week aan fitness deed (+82%) nam toe. De totale wekelijkse sportdeelname kon die van fitness niet bijbenen (+8%), waardoor het marktaandeel van fitness is gegroeid. Er gloren voor de branche kansen voor de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en Blackbox Research.
 

Individualisering sportdeelname neemt verder toe

Mulier instituut (2022-02-17)

Sinds 2001 beoefenen volwassen Nederlanders steeds vaker sporten waar geen anderen voor nodig zijn. Dat blijkt uit een data-analyse van het Mulier Instituut.
 

Verenigingsmonitor jaarbericht 2020

Kalmthout, J. van, Cremers, R. (2021-07-28)

Ondanks alle beperkende maatregelen voor de verenigingssport in 2020 zijn de meeste verenigingsbestuurders blijven vertrouwen in de veerkracht van hun sportvereniging om de coronacrisis te overleven. Dat blijkt uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2020, waarin het Mulier Instituut de belangrijkste resultaten bundelt van verschillende peilingen die in 2020 bij sportverenigingen zijn uitgevoerd. 

Aan het begin van de coronacrisis – in april 2020, toen de sport stillag – had twee derde van de verenigingsbestuurders (66%) vertrouwen in de veerkracht van de sportvereniging om de deze te overleven. In de zomer van 2020, toen verenigingssport deels mogelijk was, nam dat vertrouwen iets toe (73%). In het najaar van 2020, met meer beperkingen voor de verenigingssport, lag het vertrouwen weer op hetzelfde niveau als in het voorjaar (67%). 

 

Lees meer