Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nieuws

Nieuwe BOSA-regeling vanaf 1 januari 2024

De huidige BOSA-regeling loopt eind december dit jaar af. Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe BOSA-regeling en kunnen sportverenigingen weer gebruik maken van deze regeling. Een BOSA-subsidie kan worden aangevraagd voor onder andere verduurzamende maatregelen, maar ook voor bouw- en onderhoudskosten van bijvoorbeeld het clubgebouw en voor de aanschaf van sportmaterialen. Hieronder lees je meer over de subsidie en welke veranderingen er voor 2024 zijn doorgevoerd. 

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

De nieuwe subsidie gaat per 1 januari 2024 in en heeft een looptijd tot en met 2028. Elk jaar is het beschikbare budget 79 miljoen euro per jaar.

Vrijwel alle kosten die worden gemaakt door een sportvereniging (behalve horecazaken!) kunnen gebruik maken van de BOSA subsidie: 20% over de totale investering inclusief BTW. Investeringen in toegankelijkheid of verduurzamende maatregelen ontvangen 40% subsidie in totaal.

Spelregels per 1 januari 2024

Goed nieuws voor de meeste sportverenigingen in Zeeland: er zijn geen grote veranderingen en zij kunnen gewoon gebruik blijven maken van deze subsidie. Voor het grootste deel zijn de voorwaarden hetzelfde gebleven als in 2023. Kort samengevat zijn dit de veranderingen:

  • BOSA kan alleen aangevraagd worden door stichtingen of verenigingen met als hoofddoel het faciliteren van amateursport door het aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie;
  • De vereniging of stichting moet aangesloten zijn bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat, of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS;
  • De accommodatie moet de enkelbestemming sport hebben of minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport;
  • BOSA kan vooraf worden aangevraagd, mits het subsidiebedrag minimaal 25.000 euro is;
  • Voor nieuwbouw gelden binnen de BOSA subsidie vaak andere voorwaarden, let dus goed op waar je wel of geen recht op hebt.
  • Bij een aanvraag achteraf moet de vaststelling van de subsidie uiterlijk 12 maanden na de laatste factuurdatum worden ingediend.

Kosten voor bouw en onderhoud

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Deze kosten (incl. btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie.

Extra subsidie voor verduurzamende maatregelen

Activiteiten en uitgaven gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 20% aanvullende subsidie (40% totaal). Denk hierbij aan isoleren, de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen of LED (veld)verlichting. In 2023 was dit nog 30%.

Pot van 79.5 miljoen euro.

We verwachten begin 2024 een grote hoeveelheid aanvragen door sportverenigingen en de kans is reëel dat het budget vroegtijdig uitgeput zal raken. Aanvragen die in 2023 gedaan zijn, maar niet konden worden uitgekeerd, worden meegenomen in 2024. Het beschikbare jaarbudget is feitelijk dus veel lager dan de 79,5 miljoen en verschillende instanties die zich veel met de BOSA subsidie bezighouden, verwachten dat rond 1 juli 2024 de subsidie pot voor 2024 leeg zal zijn. Wacht dus niet te lang met aanvragen!

Daarnaast is de verwachting dat veel sportverenigingen gewacht hebben tot 1 januari 2024 met het doen van een BOSA aanvraag, omdat er voor verduurzamende maatregelen meer subsidie kan worden aangevraagd (van 30% naar 40%)

De belangrijkste wijzigingen

De nieuwe regeling blijft in veel opzichten gelijk aan de huidige BOSA-regeling. De regeling blijft zich richten op amateursportorganisaties die subsidie kunnen aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Toch zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Hier staan de belangrijkste wijzigingen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de BOSA Subsidie, neem dan contact op met onze collega  Gerben Schram.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *