Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nieuws

Sporten in een beweegvriendelijke gemeente maakt Nederland gezonder

Sport en bewegen in de openbare ruimte wint aan populariteit. Het belang van de beweegvriendelijke omgeving neemt toe. Een blokje wandelen om het huis, een toertocht op de mountainbike, bootcamp in het park, vissen aan de waterkant of zwemmen in open water. Steeds meer mensen trekken erop uit. Daarnaast is lopen of fietsen, voor het woon-werkverkeer of het doen van een boodschap, een goed alternatief voor de auto.

Toch is de omgeving in de praktijk lang niet overal beweegvriendelijk. Recreatieve en sportieve routes zijn vaak druk en lopen tegen hun capaciteitsgrenzen aan. Open water is op veel plaatsen niet geschikt om te zwemmen en wijken en dorpen zijn vaak nog zo ingericht dat de auto als aantrekkelijker alternatief wordt gezien. Daarnaast staat de sportruimte in stedelijk gebied vaak onder druk door de woningbouwopgave.

Gemeenten: creëer een beweegvriendelijke leefomgeving voor inwoners

Door bij het ontwerp van wijken en dorpen rekening te houden met een beweegvriendelijk inrichting en in het buitengebied een passende recreatieve infrastructuur te creëren, kunnen mensen verleid worden om meer te bewegen. Maak bewegen in de buurt eenvoudig door speeltuinen, schoolpleinen en parken toegankelijker en beweegvriendelijk te maken. Leg in de gemeente wegen aan met voldoende ruimte om veilig en op een aantrekkelijke manier te kunnen lopen en fietsen en zorg voor de juiste voorzieningen als bijvoorbeeld parkeermogelijkheden voor de fiets. Denk daarnaast aan aantrekkelijke recreatieve en sportieve routes in het buitengebied en van de wijken naar het buitengebied. Ook veilige zwemgelegenheden in open water dragen bij aan een beweegvriendelijke omgeving. Inwoners hebben vaak tal van ideeën om bewegen in hun buurt of sportomgeving nog aantrekkelijker te maken. Gebruik deze kennis, bijvoorbeeld bij het vormgeven van de omgevingsvisie. Nu is de tijd om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten voor een gezonder Nederland.

Concrete ideeën

  • Neem de beweegvriendelijke leefomgeving mee in de vormgeving van de omgevingsvisie.
  • Maak voorzieningen in de buurt die spelen en bewegen stimuleren.
  • Houd in het ontwerp van de infrastructuur rekening met voldoende ruimte voor lopen en fietsen.
  • Zorg voor goede verbindingen tussen gebouwde omgeving en de groene omgeving.
  • Creëer in samenwerking met omliggende gemeenten een aantrekkelijk buitengebied voor sport en recreatie.
  • Breng in kaart waar inwoners in open water zwemmen en treft maatregelen zodat dit veilig kan gebeuren.
  • Behoud en creëer bij woningbouwopgaven voldoende ruimte voor sport en bewegen.
  • Gebruik de ideeën van inwoners en gebruikers om de leefomgeving beweegvriendelijker te maken.

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie ‘Sport laat van zich horen’ in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *