Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Lokaal Nieuws

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Via deze weg willen wij u graag erop wijzen dat er voor het restant van 2022 nog ruimschoots budget in de BOSA-subsidiepot van het Rijk aanwezig is. Per 1 december jl. gaat het nog om een bedrag van € 10,3 miljoen.

Informatie

Door de fors gestegen (energie)kosten komen steeds meer sportorganisaties in de financiële problemen. Het blijft zodoende voor sportorganisaties aantrekkelijk om waar mogelijk een beroep te doen op subsidieregelingen/financiële tegemoetkomingen.

Er bestaat een groot aantal regelingen waar sportorganisaties een beroep op kunnen doen. Een van deze regelingen is de inmiddels goed bekende BOSA-regeling (Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties).

Op basis van de BOSA-regeling komen door een sportorganisatie gemaakte kosten ter zake van de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen voor subsidie in aanmerking. De subsidie die op basis van de BOSA-regeling kan worden verkregen, bedraagt in beginsel 20% van de kosten inclusief btw. Bepaalde investeringen op het gebied van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving komen zelfs in aanmerking voor 30% subsidie.

Uitputting BOSA-regeling

DUS-I heeft bekend gemaakt dat van de voor 2022 beschikbare € 75,5 miljoen al voor € 44,9 miljoen aan subsidies is verleend en voor € 20,3 miljoen aan aanvragen nog in behandeling is. Zodoende is nog een bedrag van € 10,3 miljoen beschikbaar.

Mede gezien de financiële uitdagingen waar sportorganisaties tegenwoordig mee te maken hebben, is het aan te raden om als sportorganisatie na te gaan of voor het einde van het jaar nog een BOSA-aanvraag kan worden ingediend.

Indien de aan te vragen BOSA-subsidie minder dan € 125.000 bedraagt, is het mogelijk om BOSA-subsidie aan te vragen voor subsidiabele activiteiten die tot 12 maanden geleden hebben plaatsgevonden. De BOSA-subsidie moet wel minimaal € 2.500 bedragen. Dat betekent dat al een aanvraag kan worden ingediend als het afgelopen jaar voor ten minste € 12.500 (inclusief btw) aan kosten is gemaakt die voor de 20% BOSA-subsidie in aanmerking komen. Ingeval van specifieke maatregelen waarvoor 30% BOSA kan worden verkregen, kan zelfs al subsidie worden aangevraagd bij uitgaven ten bedrage van minimaal € 8.333 (inclusief btw). Alle reden dus om (nogmaals) kritisch na te gaan of er nog mogelijkheden bestaan naar het verleden toe.

Toekomst BOSA-regeling

De BOSA-regeling loopt nog door tot eind 2023. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de BOSA-regeling ook na 2023 blijft bestaan. Wij verwachten dat hier begin 2023 meer duidelijk over wordt. Zodra wij meer weten over de toekomst van de BOSA-regeling brengen wij u vanzelfsprekend weer op de hoogte.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *