Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Lokaal Nieuws

Stimuleringsbudget Inclusief Sport en Bewegen

Maak jullie sport- en beweegaanbieders enthousiast voor het stimuleringsbudget!

Diversiteit en inclusie in de sport is belangrijk. Om sport- en beweegaanbieders te motiveren met dit thema aan de slag te gaan kunnen zij gebruik maken van het stimuleringsbudget. Dit budget kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld het binden van nieuwe sporters, het starten van een ontwikkelingstraject of het aangaan van een samenwerking met een regionale organisatie. Zo proberen we samen meer mensen te bereiken die zich nog niet thuis voelen in de sport door bijvoorbeeld etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale beperking, seksuele geaardheid of sociale positie.

Het stimuleringsbudget (max. €850,-) kan aangevraagd worden door sport- en beweegaanbieders die op basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen. Deze inclusieve doelgroepen relateren direct aan de achterban van de partijen uit de Alliantie ‘Sporten en Bewegen voor iedereen’ (NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht 12, MEE NL,
John Blankenstein Foundation, Stichting Life Goals, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Fonds Gehandicaptensport, Nationaal Ouderenfonds en Bas van de Goor Foundation). Meer informatie over deze alliantie is te vinden op: https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/inclusief-sporten-en-bewegen/

Inspiratie
Sport- en beweegaanbieders kunnen het budget bijvoorbeeld aanvragen om een samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis, vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook valt te denken aan de promotie van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusieve doelgroepen. Nieuwsgierig naar een voorbeeld van een sportclub die al gebruik heeft gemaakt van het stimuleringsbudget? Klik hier voor hun verhaal.

Aanmelden
Sport- en beweegaanbieders kunnen het stimuleringsbudget aanvragen via het aanvraagformulier op
https://clubbase.sport.nl/kennisbank/ledenwerving-behoud/ledenwerving.
Hierna wordt contact met hen opgenomen.

Achtergrondinformatie stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen
Het stimuleringsbudget vormt een belangrijk sturingsinstrument bij het behalen van de beleidsdoelen uit het programma Inclusief Sporten en Bewegen in het grotere geheel van het landelijk gesloten Sportakkoord. Er is extra budget vrijgemaakt voor de inzet van het stimuleringsbudget t/m 31 december 2022 voor het versterken, verbeteren of vernieuwen van sport- en beweegaanbod voor alle inclusieve doelgroepen.

Neem voor vragen contact op via inclusiefsporten@nocnsf.nl.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *