Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Energieverbruik is een van de grootste kostenposten voor verenigingen. Zo’n 25% van de kosten bestaat uit energielasten. Door je accommodatie verantwoord te verduurzamen kun je deze kosten eenvoudig verlagen. Wist je dat je door collectief  (energie) in te kopen en door het vervangen van binnenverlichting al gauw 35% op energiekosten kunt besparen? In de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties staat dat in de komende 10 jaar de CO2-uitstoot van sportaccommodaties gereduceerd moet worden met 49%. De uiteindelijke doelstelling voor 2050 is een reductie van 95%. Een serieuze doelstelling die dus uiteindelijk ook voor jouw accommodatie geldt.

 

Gratis begeleiding en ondersteuning
Wil jouw sportvereniging de accommodaties ook verduurzamen en daarmee kosten besparen? Maar weet je niet precies hoe je dat moet aanpakken? Maak dan nu gebruik van ons gratis begeleidings- en ondersteuningstraject ‘Verantwoord Verduurzamen’.  Het Ministerie van VWS heeft gekozen voor een landelijke ondersteuningsstructuur. In opdracht van NOC*NSF mag SportZeeland, Provincie Zeeland en Green Sport in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten de sportverenigingen begeleiden met onze aanpak voor de verduurzaming van verenigingsaccommodaties. Er zijn landelijk nog 350 gratis scans beschikbaar voor de sportverenigingen met een eigen accommodatie, dus wees er snel bij!

Klik hier om je vereniging aan te melden.

Hoe gaan we te werk?

 1. De energiescan voeren we uit op locatie. Onze bouwkundig ingenieur bekijkt de gehele accommodatie en bespreekt welke maatregelen je op korte en lange termijn kunt nemen om te verduurzamen. Vaak leveren kleine investeringen al direct rendement op! We bekijken het gebouw, we bespreken het energieverbruik, het gebruik van de accommodatie en de vitaliteit van de gebruiker(s).
   
 2. De resultaten van de energiescan verwerken in een helder rapport. We zetten op een rij welke investeringen zinvol zijn en welke volgorde wenselijk is. Natuurlijk lichten we je het rapport persoonlijk toe.
   
 3. Op basis van het rapport en de wensen van je vereniging, maken we een plan van aanpak, inclusief financieringsvoorstel.
   
 4. We begeleiden je bij offertetrajecten: we helpen bij het aanvragen en beoordelen van offertes.
   
 5. Vervolgens ondersteunen we je bij de realisatie van de gekozen maatregelen
   
 6. Ten slotte monitoren we het resultaat van de genomen duurzaamheidsmaatregelen